Przed skierowaniem na rehabilitację, konieczna ocena stanu mięśni

width=300Rehabilitacja medyczna najczęściej przeprowadzana jest przez fizjoterapeutów. Zanim jednak pacjent zostanie skierowany na zabiegi, które mają przywrócić do prawidłowego funkcjonowania jego aparat ruchu, konieczne jest przejście całej procedury skierowań i dokumentów. Pracownia emg posiada odpowiedni sprzęt techniczny, do przeprowadzenia badania i tym samym oceny stanu mięśni pacjenta. Dokonuje się tego, ponieważ w wyniku niektórych urazów mechanicznych powrót do dawnej sprawności może okazać się niemożliwy. Właściwe badanie w pracowni, poprzedzone jest krótką konsultacją u neurologa. Sprawdza on, czy organizm pacjenta, a dokładniej układ nerwowy i mięśniowy są na tyle wydolne, aby poradzić sobie z przepływającym prądem o niewielkim natężeniu i napięciu. Czytaj dalej Przed skierowaniem na rehabilitację, konieczna ocena stanu mięśni

Jednym badaniem można sprawdzić, czy mięśnie pacjenta są zdrowe

width=300Obecna medycyna posiada wiele narzędzi diagnostycznych, dzięki którym w bardzo szybki sposób jest w stanie określić zaburzenie na jakie uskarża się pacjent. Sprawia to odpowiednio wczesne rozpoczęcie leczenia przyczynowego, które bardzo często potrafi wyeliminować chorobę całkowicie. W każdej miejscowości musi znajdować się przynajmniej jedna multimedica zielonka, w której odpowiednio wyszkolony technik medyczny przeprowadza badanie elektromiograficzne. Opiera się ono na rejestracji odpowiednich impulsów elektrycznych przepływających przez mięśnie człowieka. U podstaw tego potencjału czynnościowego znajduje się aktywny transport jonów sodu i potasu, przez każdą, półprzepuszczalną błonę komórkową znajdującą się na wyposażeniu każdej komórki ciała. Czytaj dalej Jednym badaniem można sprawdzić, czy mięśnie pacjenta są zdrowe

Wplyw nadczynnosci tarczycy na ustrój Inne objawy zwiazane z tarczyca

Wpływ nadczynności tarczycy na ustrój Inne objawy związane z tarczycą występują wtedy, gdy tarczyca wytwarza -swój hormon w nadmiarze. Powstaje wtedy nadczynność tarczycy (hyperthyreoidismus lub thyreotoxyo,osis). Już dawne badania wykazały, że jeżeli będziemy karmić kijanki wyciągiem z tarczycy, to bardzo szybko kończą one swój okres przejścia w żaby. Odwrotnie, jeżeli usunąć im tarczycę wtedy kijanki nie zamieniają się w żaby. Przy systematycznym zatruwaniu zwierzęcia wyciągami z tarczycy zmienia się charakterystycznie przemiana materii we wszystkich elementach komórkowych ustroju. Czytaj dalej Wplyw nadczynnosci tarczycy na ustrój Inne objawy zwiazane z tarczyca

Ciala przeciwtyroksynowe

Ciała przeciwtyroksynowe Ostatnio odkryto pewne związki chemiczne, które hamują wytwarzanie się tyroksyny w tarczycy. Do tych związków należy tiouracyl, metylotiouracyl, pochodne tiazolu i inne. Zawierają one siarkę i są pochodnymi mocznika. Mechanizm działania tych związków polega na tym, że związki te łączą się z jodem, wskutek czego związany z nimi jod nie może związać, się z tyrozyną i wytworzyć dwujodotyrozyny lub tyroksyny. Poza tym niektóre z tych związków unieczynniają enzym jodazę lub inne enzymy utleniające, które w warunkach normalnych biorą udział w przemianie jodu zjonizowanego na jod atomowy. Czytaj dalej Ciala przeciwtyroksynowe

Rola jodu

Rola jodu Charakterystycznym składnikiem hormonu tarczycy jest jod, związany w zespole organicznym. Zawartość jodu w tarczycy może być zmienna i- w dużym stopniu zależy od rodzaju pożywienia oraz zawartości jego w wodzie. Przy pożywieniu mięsnym znika prawie jod z tarczycy, natomiast przy pożywieniu roślinnym jest go w tarczycy znacznie więcej. U zwierząt i ludzi, nie otrzymujących dostatecznej ilości jodu, tworzenie się hormonu tarczycy jest upośledzone. Koloid, wypełniający pęcherzyki tarczycy w ustrojach normalnych, zawiera dużo jodu, Jednym ze związków chemicznych zawierających jod, który został wyosobniony z tarczycy, jest tyroksyna, czyli dwujodooksyfenylodwujodotyrozyna, którą można otrzymać syntetycznie. Czytaj dalej Rola jodu

Wplyw nadczynnosci tarczycy na uklad adrenergiczny

Wpływ nadczynności tarczycy na układ adrenergiczny Z różnych doświadczeń i spostrzeżeń klinicznych wynika, że zwiększona czynność tarczycy pobudza układ współczulny, układ zaś współczulny, znajdując się w stanie podrażnienia, powoduje wzmożone wydzielanie hormonu tarczycy. Istnieje więc wzajemna zależność między wytwarzaniem hormonu tarczycy i układem współczulnym, czyli współzależność hormonalno-nerwowa. Na tej podstawie mamy do czynienia z tzw. błędnym kołem (circulus vitiosus), to znaczy: jeżeli powstanie nadmierna czynność tarczycy, W wyniku zjawi się podrażnienie układu współczulnego, podrażniony zaś układ współczulny pobudza tarczycę do większego wytwarzania hormonu. Powstaje wtedy obraz nerwicy współczulnej jako wyraz zwichniętej i nadmiernej czynności układu współczulnego, a nie tylko obraz wzmożonego napięcia tego układu, które raczej należy ujmować jako jeszcze zjawisko fizjologiczne. Czytaj dalej Wplyw nadczynnosci tarczycy na uklad adrenergiczny

Wplyw nadczynnosci tarczycy na cieplote ciala

Wpływ nadczynności tarczycy na ciepłotę ciała Ciepłota ciała w nadczynności tarczycy podnosi się dzięki wzmożonemu wytwarzaniu ciepła i utrzymuje się powyżej normy mimo zwiększonego oddawania ciepła. Zjawisko to polega zarówno na wzmożonej przemianie materii jako też na tym, że jod pod wpływem tyroksyny wybiórczo magazynuje się w ośrodku cieplnym wzgórka szarego (tuber cinereum), zwiększając jego czynność w części współczulnej. Możemy to stwierdzić w doświadczeniu z zatruciem tyroksyną. Chorzy na chorobę Basedowa często odczuwają gorąco w przeciwieństwie do chorych z obrzękiem śluzowatym, chorzy raczej odczuwają zimno . W nadczynności tarczycy występuje również chudnięcie jako wyraz wzmożonej przemiany materii. Czytaj dalej Wplyw nadczynnosci tarczycy na cieplote ciala

Wplyw wyciecia tarczycy na uklad nerwowy

Wpływ wycięcia tarczycy na układ nerwowy Ponieważ niedoczynność tarczycy wywołuje zaburzenia podobne do zjawisk wywołanych przez nerw błędny, a nadczynność tarczycy zaburzenia podobne do zjawisk wywołanych przez nerw współczulny, istnieje pogląd, że tarczyca uczula stale układ współczulny i czynność wyższego układu nerwowego. Dołącza się do tego synergizm tarczycy i nadnerczy, które wytwarzają adrenalinę i synergizm ten przez układ wegetatywny wpływa na wszystkie czynności ustroju nie wyłączając kory mózgowej. Dlatego też niektórzy autorzy łączą stany emocjonalne z czynnością tarczycy i nadnerczy, gdyż tyroksyna uczula układ nerwu współczulnego, adrenalina zaś działa jak układ współczulny. Wiemy jednak, że wszelkie zjawiska wyższej czynności mózgu są w zasadzie wynikiem procesów asymilacji i dysymilacji. Jeżeli w niedoczynności tarczycy osłabia się przemiana materii, to osłabienie dotyczy także chemizmu wszystkich odcinków układu nerwowego i jest spowodowane brakiem wpływu hormonu tarczycy. Czytaj dalej Wplyw wyciecia tarczycy na uklad nerwowy

Badanie klatki piersiowej promieniami Roentgena

Badanie klatki piersiowej promieniami Roentgena TYTUL Badanie klatki piersiowej promieniami Roentgena polega na: 1) prześwietlaniu (radioskopia) 2) na zdjęciu klatki piersiowej (radiografia). W ostatnich czasach stosuje się także radiokimografię i tomografię. Każda z tych metod ma swe znaczenie, nie wyłącza innych, a wszystkie wzajemnie się uzupełniają. Radioskopia prześwietlaniem bada się klatkę piersiową przede wszystkim w kierunku strzałkowym tylno-przednim i przednio-tylnym. Ze względu na rozbieżność promieni padających z ogniska lampy rentgenowskiej na ekran lub na błonę radiologiczną, cienie uwidoczniających się zmian są zawsze powiększone i zarysowują się nieostro. Czytaj dalej Badanie klatki piersiowej promieniami Roentgena

Badanie pojemnosci zyciowej pluc (Spirometria)

Badanie pojemności życiowej płuc (Spirometria) TYTUL Przy oznaczaniu ciśnienia wydechowego wydycha badany do pneumatometru – po najgłębszym wdechu, przy czym poziom rtęci w kolanku zagiętym obniża się, a w kolanku rozszerzonym podnosi natomiast dla oznaczenia ciśnienia wdechowego aspiruje badany powietrze z przyrządu, co wywołuje obniżenie się poziomu rtęci w kolanku rozszerzonym i podniesienie się w kolanku zagiętym. Wysokość każdego z ciśnień oznacza się różnicą poziomów rtęci w obu kolankach manometru, czyli przez pomnożenie przez 2 ilości mm wzniesienia lub spadku poziomu rtęci w stosunku do zera w kolanku rozszerzonym w górnej części. Badanie pojemności życiowej płuc (Spirometria) Przez miano: pojemność życiowa płuc rozumie się tę największą ilość powietrza, którą człowiek może wciągnąć do płuc po najgłębszym wydechu. Jest to, zatem suma powietrza zapasowego, oddechowego i uzupełniającego. Pojemność życiowa płuc zależy od wzrostu, wieku, płci, obwodu klatki piersiowe. Czytaj dalej Badanie pojemnosci zyciowej pluc (Spirometria)