Badanie klatki piersiowej promieniami Roentgena

Badanie klatki piersiowej promieniami Roentgena TYTUL Badanie klatki piersiowej promieniami Roentgena polega na: 1) prześwietlaniu (radioskopia) 2) na zdjęciu klatki piersiowej (radiografia). W ostatnich czasach stosuje się także radiokimografię i tomografię. Każda z tych metod ma swe znaczenie, nie wyłącza innych, a wszystkie wzajemnie się uzupełniają. Radioskopia prześwietlaniem bada się klatkę piersiową przede wszystkim w kierunku strzałkowym tylno-przednim i przednio-tylnym. Ze względu na rozbieżność promieni padających z ogniska lampy rentgenowskiej na ekran lub na błonę radiologiczną, cienie uwidoczniających się zmian są zawsze powiększone i zarysowują się nieostro. Jednak ustawiając badanego tak, by płaszczyzna zmiany była ile możności zbliżona do ekranu lub kliszy, uzyskuje się zmniejszenie cienia do jego wielkości rzeczywistej, większą jego ostrość i silniejsze zacienienie lub wyjaśnienie (jeżeli jest jama). Prócz badania w kierunku strzałkowym przednio-tylnym i tylno-przed nim stosuje się także prześwietlanie w różnych kierunkach skośnych i poprzecznych, mające za zadanie wyprojektować jak najdokładniej na ekranie, a następnie na błonie rentgenowskiej spostrzeżone zmiany. [więcej w: bronchografia, patimaks, workf doz ]

Powiązane tematy z artykułem: bronchografia patimaks workf doz