Wplyw wyciecia tarczycy na uklad nerwowy

Wpływ wycięcia tarczycy na układ nerwowy Ponieważ niedoczynność tarczycy wywołuje zaburzenia podobne do zjawisk wywołanych przez nerw błędny, a nadczynność tarczycy zaburzenia podobne do zjawisk wywołanych przez nerw współczulny, istnieje pogląd, że tarczyca uczula stale układ współczulny i czynność wyższego układu nerwowego. Dołącza się do tego synergizm tarczycy i nadnerczy, które wytwarzają adrenalinę i synergizm ten przez układ wegetatywny wpływa na wszystkie czynności ustroju nie wyłączając kory mózgowej. Dlatego też niektórzy autorzy łączą stany emocjonalne z czynnością tarczycy i nadnerczy, gdyż tyroksyna uczula układ nerwu współczulnego, adrenalina zaś działa jak układ współczulny. Wiemy jednak, że wszelkie zjawiska wyższej czynności mózgu są w zasadzie wynikiem procesów asymilacji i dysymilacji. Jeżeli w niedoczynności tarczycy osłabia się przemiana materii, to osłabienie dotyczy także chemizmu wszystkich odcinków układu nerwowego i jest spowodowane brakiem wpływu hormonu tarczycy. Czytaj dalej Wplyw wyciecia tarczycy na uklad nerwowy

Rola jodu

Rola jodu Charakterystycznym składnikiem hormonu tarczycy jest jod, związany w zespole organicznym. Zawartość jodu w tarczycy może być zmienna i- w dużym stopniu zależy od rodzaju pożywienia oraz zawartości jego w wodzie. Przy pożywieniu mięsnym znika prawie jod z tarczycy, natomiast przy pożywieniu roślinnym jest go w tarczycy znacznie więcej. U zwierząt i ludzi, nie otrzymujących dostatecznej ilości jodu, tworzenie się hormonu tarczycy jest upośledzone. Koloid, wypełniający pęcherzyki tarczycy w ustrojach normalnych, zawiera dużo jodu, Jednym ze związków chemicznych zawierających jod, który został wyosobniony z tarczycy, jest tyroksyna, czyli dwujodooksyfenylodwujodotyrozyna, którą można otrzymać syntetycznie. Czytaj dalej Rola jodu

W czasie miesiaczek u kobiet zwieksza sie czynnosc tarczycy

W czasie miesiączek u kobiet zwiększa się czynność tarczycy, w okresie ciąży zaś – zmniejsza się. Podawanie dużych ilości wyciągu z tarczycy prowadzi u samic do poronień. U samic i samców niedojrzałych powstaje pod wpływem wyciągu z tarczycy szybsze dojrzewanie płciowe. Podawanie wielkich dawek wyciągów tarczycy może również hamować czynność gruczołów płciowych. Istnieje również wpływ nadczynności tarczycy na trzustkę, gdyż stwierdzono, że w chorobie Basedowa zmniejsza. Czytaj dalej W czasie miesiaczek u kobiet zwieksza sie czynnosc tarczycy

Podczas wlewania lipiodolu TYTUL Od

Podczas wlewania lipiodolu TYTUL Od kaszlu, który powstaje odruchowo prawie u wszystkich badanych w związku z zabiegiem, nim butoform wywrze działanie znieczulające, musi badany powstrzymywać się. Po 2-3-minutowej przerwie wprowadza się w ten sam sposób jeszcze 2 ml butoformu, a po następnych 2-3 minutach ostatnie 2 ml. Ponieważ krtań dobrze znieczulona nie zamyka się odruchowo przy wprowadzaniu obcego ciała, głośnia pozostaje szeroko otwarta, a przełyk zamknięty, przeto rurka zwykle łatwo dostaje się do krtani ml butoformu w większości przypadków wystarcza do całkowitego znieczulenia. Jednak w razie potrzeby, w związku z kaszlem lub obfitym wykrztuszaniem, można bez obawy zatrucia wprowadzić nawet do 15 ml butoformu. Znieczuleniu towarzyszy uczucie palenia w gardle oraz sztywnienie krtani i tchawicy. Czytaj dalej Podczas wlewania lipiodolu TYTUL Od

Zachowanie sie skurczowego cisnienia tetniczego

Zachowanie się skurczowego ciśnienia tętniczego po wstrzyknięciu adrenaliny TYTUL Zachowanie się skurczowego ciśnienia tętniczego po wstrzyknięciu adrenaliny, w związku ze stanem układu nerwowego wegetatywnego, moment wstrzyknięcia 1 mI 10/100 roztworu adrenaliny oznaczono strzałkami. U osoby z układem wegetatywnym zrównoważonym początkowe ciśnienie (110 mm Hg) wznosi się powoli, osiąga szczyt (161 mm Hg ) po 24 minutach, na tym poziomie pozostaje 15 minut, po czym wraca stopniowo po dalszych 20 minutach do poziomu przed wstrzyknięciem. U osoby ze wzmożonym napięciem układu współczulnego ciśnienie (116 mm Hg) podnosi się stromo, osiąga szczyt (170 mm Hg) już po 15 minutach, po czym spada do poziomu przed wstrzyknięciem w ciągu 15 minut. U osoby z przewagą układu przywspółczulnego ciśnienie (86 mm Hg) początkowo spada do 80 mm Hg, po czym powoli podnosi się, osiąga szczyt (108 mm Hg dopiero po 36 minutach, na tym poziomie pozostaje 9 minut a następnie bardzo powoli opada i wraca do ciśnienia przed wstrzyknięciem adrenaliny dopi ero po dalszych 3ó minutach, ciśnienie tętnicze, mierzone co 3 minuty, u osób z prawidłowym układem wegetatywnym powoli wzrasta po adrenalinie i dochodzi do najwyższego poziomu mniej więcej po 20-30 minutach, po czym po kilku minutach rozpoczyna się powolny jego powrót do pierwotnego poziomu. U osób z przewagą układu współczulnego ciśnienie tętnicze wzrasta bardzo szybko do wysokiego poziomu, lecz również szybko spada. Czytaj dalej Zachowanie sie skurczowego cisnienia tetniczego

BADANIE PLWOCINY TYTUL BADANIE PLWOCINY Przez miano

BADANIE PLWOCINY TYTUL BADANIE PLWOCINY Przez miano plwocina rozumie się wszelką wydzielinę pochodzącą z dróg oddechowych i z płuc, wydalaną za pomocą kaszlu, chrząkania, aktu wymiotnego itp. Do plwociny zalicza się także wykrztusiny pochodzące z innych narządów, gdy pierwotnie usadowiona w nich sprawa chorobowa przechodzi na narząd oddechowy, jak to bywa np. w przypadkach przetoki przełykowo-tchawiczej, opłucno-płucnej, przebicia się ogniska chorobowego podprzeponowego do płus itp. Natomiast nie jest plwociną to co pochodzi z innych narządów bez udziału narządu oddechowego, chociażby było usunięte podczas kaszlu. Zatem ślina, wykrztuszony czop z migdałka, ropa w przypadku ropienia w jamie ustnej itp. Czytaj dalej BADANIE PLWOCINY TYTUL BADANIE PLWOCINY Przez miano

plwocina sluzowa TYTUL Spostrzega

plwocina śluzowa TYTUL Spostrzega się to w chorobach narządu oddechowego wiodących do powstania w płucach jam, które opróżniają się nagle ze swej zawartości, gdy w związku ze zmianą położenia ciała nagromadzona w jamie zawartość dostanie się do oskrzeli i drażniąc je wywoła gwałtowny napad kaszlu. Zbitość zależnie od ilości śluzu, białka i płynu plwocina może być gęsta, lepka lub płynna. Gęstość plwociny zależy głównie od śluzu, lepkość raczej od ilości w niej białka. Gęstą plwocinę spostrzega się w przewlekłym nieżycie śluzowym oskrzeli, lepką w krupowym zapaleniu płuc oraz w przewlekłym suchym nieżycie oskrzeli, płynną w przewlekłym śluzoropotoku oskrzelowym, w nieżycie śluzotokowym oskrzeli, w gnilnym zapaleniu oskrzeli, w rozszerzeniach oskrzeli, w obrzęku płuc, w zgorzeli i w ropniu płuc. Wygląd. Czytaj dalej plwocina sluzowa TYTUL Spostrzega

Nablonki TYTUL Nablonki, które stwierdza w

Nabłonki TYTUL Nabłonki, które stwierdza w plwocinie, należą do płaskich nabłonków jamy ustnej, 1 gardła i strun głosowych oraz do nabłonka wałeczkowatego z górnych dróg oddechowych i oskrzeli. Prócz tego niekiedy stwierdza się nabłonek migawkowy i komórki nabłonkowe pęcherzyków płucnych. Komórki nabłonka pęcherzyków płucnych są okrągłe, jajowate lub wieloboczne, kilkakrotnie większe od białej krwinki. Jądro bywa przeważnie jedno, pęcherzykowate, protoplazma jest jasna i zawiera nierzadko ziarna różnego pochodzenia (węgla, barwników, kulki tłuszczu itd.) Komórki wad sercowych są to komórki nabłonka pęcherzyków płucnych lub białe krwinki, zawierające dużo barwnika powstałego z rozpadu czerwonych krwinek w pęcherzykach płucnych. Barwnik żółty, żółto czerwonawy lub brunatno czerwonawy zawiera żelazo i pochodzi z hemoglobiny krwi. Czytaj dalej Nablonki TYTUL Nablonki, które stwierdza w

Najlepsza metoda do wykrywania komórek

Najlepszą metodą do wykrywania komórek nowotworowych w plwocinie jest metoda Shorra TYTUL Najlepszą metodą do wykrywania komórek nowotworowych w plwocinie jest metoda Shorra. Przy jej stosowaniu są niezbędne następujące odczynniki: barwnik ałunowo-hematoksylinowy Harrisa o składzie: roztwór macierzysty hematoksyliny 1,0, bezwodnego alkoholu 10 ml, ałunu amonowego chemicznie czystego 20,0, wody przekroplonej 200 ml, żółtego tlenku rtęciowego chemicznie czystego 0,5 i kwasu octowego lodowatego chemicznie czystego 8 ml. Sporządzanie roztworu macierzystego rozpuszcza się hematoksylinę w bezwodnym alkoholu, a następnie przy podgrzewaniu ałun amonowy w wodzie, oba roztwory miesza się, zagotowuje jak najszybciej i po usunięciu naczyńka znad płomienia dodaje się tlenek rtęciowy. Roztwór przybiera natychmiast barwę ciemnoczerwoną. Po dokładnym jego ochłodzeniu pod bieżącą wodą dodaje się kwas octowy lodowaty. Czytaj dalej Najlepsza metoda do wykrywania komórek

Bezpieczeństwo, aktywność i immunologiczne korelaty przeciwciała anty-PD-1 w raku AD 9

Farmakokinetyka przeciwciała była liniowa, z proporcjonalnym do dawki wzrostem stężenia maksymalnego i powierzchni pod krzywą obliczonej od dnia do dnia 14 w zakresie dawek od 0,1 do 10,0 mg na kilogram (35 pacjentów). Farmakokinetykę przeciwciała anty-PD-1 oceniano na podstawie obłożenia receptora PD-1 na krążących limfocytach T CD3 +. W PBMC od 65 pacjentów z czerniakiem leczonych jednym cyklem przeciwciała anty-PD-1 w dawce od 0,1 do 10,0 mg na kilogram co 2 tygodnie, mediana zajętości receptora PD-1 przez przeciwciało anty-PD-1 była 64 do 70% w zależności od poziomu dawki (rysunek 2A). Ekspresja PD-L1 w guzach
Sześćdziesiąt jeden próbek nowotworów przed leczeniem z 42 pacjentów (18 z czerniakiem, 10 z niedrobnokomórkowym rakiem płuc, 7 z rakiem jelita grubego, 5 z rakiem nerkowokomórkowym i 2 z rakiem prostaty) (Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym) analizowano pod względem ekspresji PD-L1 na powierzchni komórek nowotworowych (Figura 2B). Czytaj dalej Bezpieczeństwo, aktywność i immunologiczne korelaty przeciwciała anty-PD-1 w raku AD 9