Wplyw nadczynnosci tarczycy na ustrój Inne objawy zwiazane z tarczyca

Wpływ nadczynności tarczycy na ustrój Inne objawy związane z tarczycą występują wtedy, gdy tarczyca wytwarza -swój hormon w nadmiarze. Powstaje wtedy nadczynność tarczycy (hyperthyreoidismus lub thyreotoxyo,osis). Już dawne badania wykazały, że jeżeli będziemy karmić kijanki wyciągiem z tarczycy, to bardzo szybko kończą one swój okres przejścia w żaby. Odwrotnie, jeżeli usunąć im tarczycę wtedy kijanki nie zamieniają się w żaby. Przy systematycznym zatruwaniu zwierzęcia wyciągami z tarczycy zmienia się charakterystycznie przemiana materii we wszystkich elementach komórkowych ustroju. Czytaj dalej Wplyw nadczynnosci tarczycy na ustrój Inne objawy zwiazane z tarczyca

Metoda tomograficzna TYTUL Metoda tomograficzna

Metoda tomograficzna TYTUL Metoda tomograficzna umożliwia dokładne określenie siedziby. Ogniska chorobowego w płucu, jego kształtu i budowy, przewyższając pod tym względem zwykłą metodę radiograficzną. Ma to znaczenie np. gdy mamy rozstrzygnąć, jakie żebra należy usunąć przy częściowej torakoplastyce, wykonywanej z powodu jamy gruźliczej w i płucu. Zdjęcia kontra kontaktowe. Czytaj dalej Metoda tomograficzna TYTUL Metoda tomograficzna

Bronchografia TYTUL Bronchografia jest metoda rozpoznawcza

Bronchografia TYTUL Bronchografia jest metodą rozpoznawczą oddającą wielkie usługi w rozpoznawaniu nowotworów oskrzeli i płuc, wrodzonych zmian oskrzeli, rozszerzeń oskrzeli, jam ropnych i zgorzelinowych oraz w wykrywaniu takich ciał obcych w drogach oddechowych, które nie przepuszczają promieni Roentgena. Badanie polega na, zdjęciach klatki piersiowej promieniami Roentgena po uprzednim wprowadzeniu do drag oddechowych płynu kontrastowego. Dla uniknięcia mylnej interpretacji otrzymanych obrazów badanie należy wykonywać w pozycji przednio tylnej, tylno przedniej i bocznej. Jako cieczy kontrastowej używa się lipiodolu, który jest trwałym połączeniem jodu z olejem makowym i zawiera w 1 ml 40% płynu 0,54 grama metalicznego jodu. Na świetle, powietrzu, w cieple i wilgoci ulega lipoidom rozkładowi, zmieniając swą jasno bursztynową barwę na ciemnobrązową. Czytaj dalej Bronchografia TYTUL Bronchografia jest metoda rozpoznawcza

Wziernikowanie jamy oplucnej (Pleuroscopia)

Wziernikowanie jamy opłucnej (Pleuroscopia) TYTUL Dla zbadania górnego płata prawego płuca oraz górnej części górnego lewego płata wprowadza się do nosa – po uprzednim znieczuleniu butoformem – cewnik kontrastowy z mandrynem i pod kontrolą promieni Roentgena posuwa się go prawie do podziału tchawicy, po czym wprowadza się przez cewnik 1 ml butoformu i posuwa się go dalej do odpowiedniego oskrzela. Ułożywszy badanego na ruchomym stole radiologicznym wprowadza się teraz przez cewnik ogrzany Iipiodol, prześwietla sporządza się zdjęcia radiologiczne. Lipiodol bywa zazwyczaj już w ciągu kilku dni wykrztuszony, rzadziej pozostaje w płucach miesiącami i nawet latami. Błona śluzowa oskrzeli go me wsysa. Przeciwwskazania do bronchografii stanowią świeże krwotoki płucne, rozszerzenia oskrzeli przebiegające z gorączką, ostre choroby narządu oddechowego, czynna gruźlica płuc, ciężkie choroby narządu krążenia oraz nerek, nadczynność tarczycy, duża pobudliwość nerwowa i ogólne wyniszczenie. Czytaj dalej Wziernikowanie jamy oplucnej (Pleuroscopia)

Objawy przedmiotowe w zakresie innych

Objawy przedmiotowe w zakresie innych narządów TYTUL Scoz do badania sprawności układu płucno – sercowego poleca metodę opartą na tym, że zużycie tlenu przez osoby ze zdrowym układem płucno – sercowym podczas oddychania przez 4-5 minut w atmosferze zawierającej 15% tlenu jest takie sarno jak w atmosferze z 21% tlenu. W niewydolności płucno – sercowej jest ono w atmosferze z 21% tlenu takie sarno jak u osób zdrowych, natomiast przy oddychaniu przez 4-5 minut w atmosferze zawierającej 15% tlenu stwierdza się różne odchylenia zależnie od stopnia niewydolności układu. Mianowicie w najlżejszej postaci niewydolności stwierdza się prawidłowe zużycie tlenu, skojarzone ze zwiększeniem wentylacji płucnej, w miarę zaś pogarszania się stanu sprawności układu płucno – sercowego następuje zmniejszenie zużycia tlenu najpierw przy zwiększeniu wentylacji płucnej, następnie przy prawidłowej wentylacji płucnej i wreszcie przy zmniejszonej wentylacji. Całe badanie przeprowadza się w przyrządzie Scoz-Knippinga. Jak z tego wynika, w określeniu sprawności narządu oddechowego nie należy poprzestawać na badaniu tylko jednym z wymienionych sposobów. Czytaj dalej Objawy przedmiotowe w zakresie innych

porazenia nerwu blednego TYTUL

porażenia nerwu błędnego TYTUL Gdy jego częstość ustali się na pewnym poziomie, wstrzykujemy ponownie 1/2 mg atropiny i tak postępujemy, aż do zupełnego porażenia nerwu błędnego, co objawia się tym, że tętno więcej już się nie przyśpiesza. Świadczy to o bezwzględnym napięciu nerwu współczulnego. U osób z układem wegetatywnym zrównoważonym stan taki pojawia się zwykle po trzech dawkach, czyli po 1,5 mg atropiny, tak że czwarta dawka nie wywiera już żadnego wpływu na częstość tętna. Tętno u tych osób ustala się na poziomie 116-128, średnio 124 na minutę. Jest to poziom bezwzględnego napięcia nerwu współczulnego u osób z prawidłowym układem wegetatywnym, z hiperparasympatykotonią i z hipoparasympatykotonią, natomiast u osób z hipersympatykotonią wynosi wtedy częstość tętna 136-156, a z hiposympatykotonią 100:108. Czytaj dalej porazenia nerwu blednego TYTUL

BADANIE PLWOCINY TYTUL BADANIE PLWOCINY Przez miano

BADANIE PLWOCINY TYTUL BADANIE PLWOCINY Przez miano plwocina rozumie się wszelką wydzielinę pochodzącą z dróg oddechowych i z płuc, wydalaną za pomocą kaszlu, chrząkania, aktu wymiotnego itp. Do plwociny zalicza się także wykrztusiny pochodzące z innych narządów, gdy pierwotnie usadowiona w nich sprawa chorobowa przechodzi na narząd oddechowy, jak to bywa np. w przypadkach przetoki przełykowo-tchawiczej, opłucno-płucnej, przebicia się ogniska chorobowego podprzeponowego do płus itp. Natomiast nie jest plwociną to co pochodzi z innych narządów bez udziału narządu oddechowego, chociażby było usunięte podczas kaszlu. Zatem ślina, wykrztuszony czop z migdałka, ropa w przypadku ropienia w jamie ustnej itp. Czytaj dalej BADANIE PLWOCINY TYTUL BADANIE PLWOCINY Przez miano

Długoterminowe wyniki u osób w podeszłym wieku, które przeżyły zatrzymanie krążenia w szpitalu

Niewiele wiadomo o długoterminowych wynikach u osób starszych po wewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia. Ustaliliśmy wskaźniki długoterminowego przeżycia i readmisji wśród osób, które przeżyły wewnątrzszpitalne zatrzymanie krążenia i zbadano, czy te wyniki różniły się w zależności od cech demograficznych i stanu neurologicznego przy wypisie. Metody
Połączyliśmy dane z krajowego rejestru zatrzymań krążenia z aktami Medicare i zidentyfikowaliśmy 6972 dorosłych w wieku 65 lat lub starszych, którzy zostali wypisani ze szpitala po przeżyciu wewnątrzszpitalnego zatrzymania krążenia między 2000 a 2008 rokiem. Predictors of 1-year przebadano przeżycie i readmisję do szpitala. Czytaj dalej Długoterminowe wyniki u osób w podeszłym wieku, które przeżyły zatrzymanie krążenia w szpitalu

Długoterminowe wyniki u osób w podeszłym wieku, które przeżyły zatrzymanie krążenia w szpitalu AD 4

Modele zostały również dostosowane do pory dnia (godziny pracy [7 rano do 10:59] vs. godziny po godzinach [od 11 do 6:59]) i dnia tygodnia (dzień tygodnia vs. weekend) serca aresztowania, 13 użycia lub nie użycia szpitalnego alarmu sercowo-płucnego oraz stanu neurologicznego pacjenta przy wypisie ze szpitala. Ostatnia zmienna została oceniona za pomocą skali kategorii wydajności mózgowej (CPC), która klasyfikuje stan neurologiczny pacjenta w 5-punktowej skali, z wskazującą łagodną lub żadną neurologiczną niepełnosprawność, 2 wskazującą na umiarkowaną niepełnosprawność, 3 wskazujące na ciężka niepełnosprawność, 4 wskazujące na śpiączkę lub stan wegetatywny oraz 5 wskazujące na śmierć mózgu.15 Ostatecznie skorygowaliśmy pierwotną przyczynę początkowej hospitalizacji, którą określiliśmy na podstawie kodów ICD-9-CM dla głównej diagnozy wyładowania w aktach szpitalnych Medicare. Czytaj dalej Długoterminowe wyniki u osób w podeszłym wieku, które przeżyły zatrzymanie krążenia w szpitalu AD 4