Wplyw nadczynnosci tarczycy na uklad adrenergiczny

Wpływ nadczynności tarczycy na układ adrenergiczny Z różnych doświadczeń i spostrzeżeń klinicznych wynika, że zwiększona czynność tarczycy pobudza układ współczulny, układ zaś współczulny, znajdując się w stanie podrażnienia, powoduje wzmożone wydzielanie hormonu tarczycy. Istnieje więc wzajemna zależność między wytwarzaniem hormonu tarczycy i układem współczulnym, czyli współzależność hormonalno-nerwowa. Na tej podstawie mamy do czynienia z tzw. błędnym kołem (circulus vitiosus), to znaczy: jeżeli powstanie nadmierna czynność tarczycy, W wyniku zjawi się podrażnienie układu współczulnego, podrażniony zaś układ współczulny pobudza tarczycę do większego wytwarzania hormonu. Powstaje wtedy obraz nerwicy współczulnej jako wyraz zwichniętej i nadmiernej czynności układu współczulnego, a nie tylko obraz wzmożonego napięcia tego układu, które raczej należy ujmować jako jeszcze zjawisko fizjologiczne. Czytaj dalej Wplyw nadczynnosci tarczycy na uklad adrenergiczny

Ciala przeciwtyroksynowe

Ciała przeciwtyroksynowe Ostatnio odkryto pewne związki chemiczne, które hamują wytwarzanie się tyroksyny w tarczycy. Do tych związków należy tiouracyl, metylotiouracyl, pochodne tiazolu i inne. Zawierają one siarkę i są pochodnymi mocznika. Mechanizm działania tych związków polega na tym, że związki te łączą się z jodem, wskutek czego związany z nimi jod nie może związać, się z tyrozyną i wytworzyć dwujodotyrozyny lub tyroksyny. Poza tym niektóre z tych związków unieczynniają enzym jodazę lub inne enzymy utleniające, które w warunkach normalnych biorą udział w przemianie jodu zjonizowanego na jod atomowy. Czytaj dalej Ciala przeciwtyroksynowe

Badanie radiologiczne klatki piersiowej. TYTUL Badanie

Badanie radiologiczne klatki piersiowej. TYTUL Badanie radiologiczne Hutchinsona. Składa się on z cylindra wypełnionego częściowo wodą, w którym znajduje się, drugi cylinder obrócony dnem ku górze, łatwo ruchomy w kierunku pionowym i posiadający skalę kalibrowaną w ml. Badany wydycha powoli do cylindra wewnętrznego przez wąż gumowy, zaopatrzony w ustnik. Pojemność życiową odczytuje się z wysokości wzniesienia wewnętrznego cylindra na szczycie najgłębszego wydechu. Czytaj dalej Badanie radiologiczne klatki piersiowej. TYTUL Badanie

Badanie ukladu wegetatywnego TYTUL Pomimo

Badanie układu wegetatywnego TYTUL Pomimo stwierdzenia zmian w narządzie oddechowym w każdym przypadku należy przeprowadzać dokładne badanie także innych narządów zmiany bowiem w narządzie oddechowym mogą być wtórne. Zwłaszcza często ich przyczyną są choroby narządu krążenia oraz nerek.
Badanie układu wegetatywnego. Układ wegetatywny bada się metodami fizycznymi i farmakodynamicznymi. Metody fizyczne polecone w tym celu są, jak się, przekonałem, przeważnie bezwartościowe. Obecnie, więc ogranicza się do prób farmakodynamicznych, polegających na badaniu zachowania się chorego oraz ciśnienia tętniczego i częstości tętna po podskórnym wstrzyknięciu 1 ml 1% adrenaliny, a także zachowania się tętna po dożylnym wstrzyknięciu atropiny. Czytaj dalej Badanie ukladu wegetatywnego TYTUL Pomimo

plwocina sluzowa TYTUL Spostrzega

plwocina śluzowa TYTUL Spostrzega się to w chorobach narządu oddechowego wiodących do powstania w płucach jam, które opróżniają się nagle ze swej zawartości, gdy w związku ze zmianą położenia ciała nagromadzona w jamie zawartość dostanie się do oskrzeli i drażniąc je wywoła gwałtowny napad kaszlu. Zbitość zależnie od ilości śluzu, białka i płynu plwocina może być gęsta, lepka lub płynna. Gęstość plwociny zależy głównie od śluzu, lepkość raczej od ilości w niej białka. Gęstą plwocinę spostrzega się w przewlekłym nieżycie śluzowym oskrzeli, lepką w krupowym zapaleniu płuc oraz w przewlekłym suchym nieżycie oskrzeli, płynną w przewlekłym śluzoropotoku oskrzelowym, w nieżycie śluzotokowym oskrzeli, w gnilnym zapaleniu oskrzeli, w rozszerzeniach oskrzeli, w obrzęku płuc, w zgorzeli i w ropniu płuc. Wygląd. Czytaj dalej plwocina sluzowa TYTUL Spostrzega

Nablonki TYTUL Nablonki, które stwierdza w

Nabłonki TYTUL Nabłonki, które stwierdza w plwocinie, należą do płaskich nabłonków jamy ustnej, 1 gardła i strun głosowych oraz do nabłonka wałeczkowatego z górnych dróg oddechowych i oskrzeli. Prócz tego niekiedy stwierdza się nabłonek migawkowy i komórki nabłonkowe pęcherzyków płucnych. Komórki nabłonka pęcherzyków płucnych są okrągłe, jajowate lub wieloboczne, kilkakrotnie większe od białej krwinki. Jądro bywa przeważnie jedno, pęcherzykowate, protoplazma jest jasna i zawiera nierzadko ziarna różnego pochodzenia (węgla, barwników, kulki tłuszczu itd.) Komórki wad sercowych są to komórki nabłonka pęcherzyków płucnych lub białe krwinki, zawierające dużo barwnika powstałego z rozpadu czerwonych krwinek w pęcherzykach płucnych. Barwnik żółty, żółto czerwonawy lub brunatno czerwonawy zawiera żelazo i pochodzi z hemoglobiny krwi. Czytaj dalej Nablonki TYTUL Nablonki, które stwierdza w

Najlepsza metoda do wykrywania komórek

Najlepszą metodą do wykrywania komórek nowotworowych w plwocinie jest metoda Shorra TYTUL Najlepszą metodą do wykrywania komórek nowotworowych w plwocinie jest metoda Shorra. Przy jej stosowaniu są niezbędne następujące odczynniki: barwnik ałunowo-hematoksylinowy Harrisa o składzie: roztwór macierzysty hematoksyliny 1,0, bezwodnego alkoholu 10 ml, ałunu amonowego chemicznie czystego 20,0, wody przekroplonej 200 ml, żółtego tlenku rtęciowego chemicznie czystego 0,5 i kwasu octowego lodowatego chemicznie czystego 8 ml. Sporządzanie roztworu macierzystego rozpuszcza się hematoksylinę w bezwodnym alkoholu, a następnie przy podgrzewaniu ałun amonowy w wodzie, oba roztwory miesza się, zagotowuje jak najszybciej i po usunięciu naczyńka znad płomienia dodaje się tlenek rtęciowy. Roztwór przybiera natychmiast barwę ciemnoczerwoną. Po dokładnym jego ochłodzeniu pod bieżącą wodą dodaje się kwas octowy lodowaty. Czytaj dalej Najlepsza metoda do wykrywania komórek

Długoterminowe wyniki u osób w podeszłym wieku, które przeżyły zatrzymanie krążenia w szpitalu AD 2

Chociaż można oczekiwać, że wskaźniki długoterminowego przeżycia będą niskie, to określenie ilościowe tych wskaźników jest ważne, biorąc pod uwagę znaczne wysiłki i zasoby szpitalne, które są zaangażowane w opiekę nad ostrym resuscytacją i po poronieniu. Jeśli przytłaczająca większość ocalałych umrze w ciągu roku po wypisaniu ze szpitala, uzasadniona może być ponowna ocena współczesnych praktyk i celów podczas leczenia resuscytacyjnego w szpitalach. Oprócz ilościowego określenia wskaźników całkowitego przeżycia, scharakteryzowanie wartości prognostycznej kluczowych czynników klinicznych, takich jak płeć i płeć, dostarczyłoby wgląd w możliwe różnice między podgrupami populacji w długoterminowych wynikach po wewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia. Ponadto zrozumienie związku między stanem neurologicznym w czasie wypisu ze szpitala a długotrwałym przeżyciem jest ważne, ponieważ poprzednie badania zaklasyfikowały pacjentów z umiarkowaną niepełnosprawnością neurologiczną razem z osobami z łagodną lub bez niepełnosprawności jako o korzystnym wyniku neurologicznym . Czytaj dalej Długoterminowe wyniki u osób w podeszłym wieku, które przeżyły zatrzymanie krążenia w szpitalu AD 2

Bezpieczeństwo, aktywność i immunologiczne korelaty przeciwciała anty-PD-1 w raku AD 6

Bielactwo, które rozwinęło się po 6 miesiącach leczenia, jest widoczne na zdjęciach wykonanych po 9 miesiącach w świetle widzialnym (iii) i świetle ultrafioletowym (iv). Próbki z biopsji skóry z immunohistochemicznym barwieniem dla czynnika transkrypcyjnego związanego z mikro-oftalmologią wykazują, że melanocyty (strzałki) występują obficie w połączeniu naskórkowo-skórnym w normalnej skórze (v), rzadko w skórze częściowo dotkniętej bielactwem (vi), a nieobecne u skóra całkowicie dotknięta bielactwem (vii). Panel D pokazuje częściową odpowiedź u pacjenta z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (niesłuszny typ histologiczny), który otrzymał przeciwciało anty-PD-1 w dawce 10,0 mg na kilogram. Strzałki pokazują początkową progresję zmian w płucach, a następnie regresję (wzorzec reakcji związany z układem odpornościowym). Czytaj dalej Bezpieczeństwo, aktywność i immunologiczne korelaty przeciwciała anty-PD-1 w raku AD 6