Tomografia TYTUL Tomografia. Ujemna strone radiografii

Tomografia TYTUL Tomografia. Ujemną stronę radiografii klatki piersiowej stanowi to, że w zdjęciu, tak jak w prześwietlaniu, otrzymujemy obraz płaszczyznowy, przy czym zacienienia znajdujące się w różnych głębokościach klatki piersiowej, jednak na tej samej wysokości, nakładają się na siebie i wzajemnie się przesłaniają. Utrudniać to może odczytywanie radiogramu i nawet być przyczyną pomyłki, tym bardziej że do sumowania się prawidłowych y nieprawidłowych cieni płucnych dołączają się cienie żeber, które pokrywają prawie 2/3 błony radiologicznej. Uniknąć powstających z tego pomyłek w interpretacji radiogramu można za pomocą tomografii. Twórcą tej metody jest nasz rodak Karol Mayer. Zmieniona nieco przez Bohara oraz przez Chaoula i Grossmanna, polega ona na zdjęciach rentgenowskich ograniczonych do jednej płaszczyzny znajdującej się na dowolnie wybranej głębokości. Są to zatem zdjęcia rentgenowskie warstwowe. Przy tomografii, w przeciwieństwie do zwykłej radiografii, wykonuje lampa rentgenowska ruch prostolinijny, skoordynowany w obecnej modyfikacji (Bohar) z równoczesnym ruchem kasetki filmowej w przeciwnym kierunku. Obraz badanego przekroju stale pada na to samo miejsce błony radiologicznej i dlatego jest bardzo wyraźny, natomiast cienie i inne zmiany znajdujące się wyżej i niżej badanej płaszczyzny padają w każdym momencie na różne miejsca błony i dlatego pozostają niewidoczne lub bardzo słabo zaznaczone. [przypisy: leki refundowane dla seniorów, radioskopia, żyła podobojczykowa ]

Powiązane tematy z artykułem: leki refundowane dla seniorów radioskopia żyła podobojczykowa