BADANIE PLWOCINY TYTUL BADANIE PLWOCINY Przez miano

BADANIE PLWOCINY TYTUL BADANIE PLWOCINY Przez miano plwocina rozumie się wszelką wydzielinę pochodzącą z dróg oddechowych i z płuc, wydalaną za pomocą kaszlu, chrząkania, aktu wymiotnego itp. Do plwociny zalicza się także wykrztusiny pochodzące z innych narządów, gdy pierwotnie usadowiona w nich sprawa chorobowa przechodzi na narząd oddechowy, jak to bywa np. w przypadkach przetoki przełykowo-tchawiczej, opłucno-płucnej, przebicia się ogniska chorobowego podprzeponowego do płus itp. Natomiast nie jest plwociną to co pochodzi z innych narządów bez udziału narządu oddechowego, chociażby było usunięte podczas kaszlu. Zatem ślina, wykrztuszony czop z migdałka, ropa w przypadku ropienia w jamie ustnej itp. nie są objęte pojęciem plwociny. Badanie plwociny daje nam nieraz cenne wskazówki co do choroby toczącej się w narządzie oddechowym, a niejednokrotnie także i o jej siedzibie. Plwocinę musi się zbierać bez wody i badać wkrótce po jej wykrztuszeniu gdyż podczas stania może ona trac ić swe właściwości, które mogą mieć duże znaczenie dla rozpoznania choroby. Bada się plwocinę gołym okiem, drobnowidowo, chemicznie i bakteriologicznie. Do badania gołym okiem rozpościera się plwocinę w cienkiej warstwie na szalce Petriego na czarnej podstawie lub na talerzu z czarnym dnem, uwydatniającym jej składniki. Do badania drobnowidowego bierze się podejrzane cząstki za pomocą igieł anatomicznych. Ponieważ plwocina zawiera często bakterie chorobotwórcze, po ukończeniu badania zalewa się ją 40% kwasem karbolowym, a narzędzia, które z nią stykały się, wypala w płomieniu. [więcej w: alkoholizm peroxygel, gabciuch, peroxygel ]

Powiązane tematy z artykułem: gabciuch peroxygel zst lesko