Badanie pojemnosci zyciowej pluc (Spirometria)

Badanie pojemności życiowej płuc (Spirometria) TYTUL Przy oznaczaniu ciśnienia wydechowego wydycha badany do pneumatometru – po najgłębszym wdechu, przy czym poziom rtęci w kolanku zagiętym obniża się, a w kolanku rozszerzonym podnosi natomiast dla oznaczenia ciśnienia wdechowego aspiruje badany powietrze z przyrządu, co wywołuje obniżenie się poziomu rtęci w kolanku rozszerzonym i podniesienie się w kolanku zagiętym. Wysokość każdego z ciśnień oznacza się różnicą poziomów rtęci w obu kolankach manometru, czyli przez pomnożenie przez 2 ilości mm wzniesienia lub spadku poziomu rtęci w stosunku do zera w kolanku rozszerzonym w górnej części. Badanie pojemności życiowej płuc (Spirometria) Przez miano: pojemność życiowa płuc rozumie się tę największą ilość powietrza, którą człowiek może wciągnąć do płuc po najgłębszym wydechu. Jest to, zatem suma powietrza zapasowego, oddechowego i uzupełniającego. Pojemność życiowa płuc zależy od wzrostu, wieku, płci, obwodu klatki piersiowe. Jej rozszerzalności, zawodu badanego i szeregu innych czynników, natomiast nie zależy od wagi ciała. U mężczyzny dorosłego, średniego wzrostu, ze średnim obwodem klatki, wynosi ona średnio 3500 ml, u kobiet 2500-3000 mI. W chorobach narządu oddechowego pojemność życiowa płuc jest nie raz obniżona. Ponieważ jednak już u zdrowych ludzi zależy ona od wielu czynników, podstawowymi zaś metodami badania fizycznego uzyskuje się pewniejsze wnioski, co do rozpoznania i rokowania chorób narządu oddechowego, przeto badanie pojemności życiowej płuc nie ma już tego znaczenia w klinice, które miało dawniej. Uciekamy się do tego badania prawie wyłącznie w celach porównawczych w różnych okresach choroby narządu oddechowego u tego samego chorego. Pojemność życiową płuc mierzy się za pomocą osobnych przyrządów, zwanych spirometrami. Najbardziej rozpowszechniony jest spiro metr. [więcej w: nadmierna kifoza piersiowa, deprim forte opinie, tortex olsztyn ]

Powiązane tematy z artykułem: deprim forte opinie nadmierna kifoza piersiowa tortex olsztyn