Barycynib przeciwko placebo lub Adalimumab w reumatoidalnym zapaleniu stawów ad 6

Punkt końcowy pierwotnej i wtórnej skuteczności.Kanel A pokazuje odsetek pacjentów, którzy mieli 20% poprawę zgodnie z kryteriami American College of Rheumatology (odpowiedź ACR20). Pionowa linia po 12 tygodniach wskazuje główny punkt czasowy skuteczności. Panel B przedstawia zmianę średniej najmniejszych kwadratów (LSM) w stosunku do linii podstawowej w wyniku oceny aktywności 28 stawów, w oparciu o poziom białka C-reaktywnego o wysokiej czułości (DAS28-CRP). W przypadku danych, których brakowało z powodu przyjęcia terapii ratunkowej lub przedwczesnego przerwania badania lub leczenia, zastosowano zmodyfikowaną metodę ostatniej obserwacji (mLOCF) w celu włączenia ostatniej obserwacji przed ratowaniem lub przerwaniem leczenia. Panel C pokazuje zmianę LSM w stosunku do wartości bazowej w wyniku oceny wskaźnika niepełnosprawności (HAQ-DI), obliczonej przy użyciu metody mLOCF; ujemne zmiany w stosunku do wartości wyjściowych wskazują na poprawę. Panel D pokazuje odsetek pacjentów z wynikiem SDAI (Simplified Disease Activity Index) wynoszącym 3,3 lub mniej (wyniki wahają się od 0,1 do 86,0, przy czym wyższe wyniki wskazują na większą aktywność choroby i wynik 3,3 lub mniej, co wskazuje na remisję) w 12 tygodniu, 24 i 52. DAS28-CRP i HAQ-DI analizowano w 12. tygodniu za pomocą zmodyfikowanej metody wyjściowej obserwacji przeniesionej do przodu, która zastąpiła podstawową obserwację dla pacjentów, którzy opuścili badanie z powodu zdarzenia niepożądanego. Panele od A do D obejmują wszystkich pacjentów w zmodyfikowanym zestawie do analizy skuteczności zamiaru leczenia (tj. Wszystkich pacjentów poddanych randomizacji i leczonych), w tym 1305 pacjentów. Trzy gwiazdki oznaczają P <0,001 dla analiz wspierających porównujących barikaletyb w dawce 4 mg lub adalimumab z placebo, bez korekty dla wielokrotnych porównań. Jeden znak plus oznacza P.0,05, dwa znaki plus P.0,01, a trzy plusy P <0,001 dla analiz wspierających porównujących 4 mg baralicynibu z adalimumabem, bez korekty dla wielokrotnych porównań. Sztylet oznacza porównanie baricitinibu z placebo i baricitinibu z adalimumabem dla pierwszorzędowych i kluczowych drugorzędowych punktów końcowych, które są statystycznie istotne, jak obliczono za pomocą metody graficznej wielokrotnego testowania, z badanym stopniem błędu silnie kontrolowanym na poziomie alfa 0,05 dla wielokrotnych porównań .
Ryc. 2. Ryc. 2. Hamowanie radiograficznego postępu strukturalnego uszkodzenia stawów w 24. tygodniu. Średnia najmniejszych kwadratów (LSM) zmiany w stosunku do linii podstawowej w postępie strukturalnym była oceniana za pomocą modyfikacji van der Heijde całkowitego wyniku Sharp (mTSS) , z ocenami od 0 do 448, z wyższymi punktami wskazującymi na większe strukturalne uszkodzenie stawów. Pokazano również wyniki dla erozji i zwężenia przestrzeni stawowej. W tej ocenie wzięli udział wszyscy pacjenci z pomiarem wyjściowym i co najmniej jednym radiogramem po zakończeniu badania w celu oceny progresji strukturalnego uszkodzenia stawu, które u 1234 pacjentów wystąpiło w 24. tygodniu. Wyniki, których brakowało lub które uzyskano po leczeniu ratunkowym lub leczeniu zdefiniowane w protokole zostały przypisane za pomocą liniowej ekstrapolacji z linii podstawowej i najnowszych danych uzyskanych przed rozpoczęciem lub po rozpoczęciu terapii ratunkowej lub zmiany terapii
[patrz też: telebarek, bronchografia, piascledine cena ]

Powiązane tematy z artykułem: bronchografia piascledine cena telebarek