Bezpieczeństwo, aktywność i immunologiczne korelaty przeciwciała anty-PD-1 w raku AD 7

Trzy zgony związane z zażywaniem narkotyków (1%) były spowodowane zapaleniem płuc (dwie u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca i jedną z pacjentami z rakiem jelita grubego). Aktywność kliniczna
Tabela 2. Tabela 2. Aktywność kliniczna przeciwciała anty-PD-1 w populacji skuteczności. Obserwowano aktywność wewnętrzną we wszystkich badanych dawkach. Obiektywne reakcje zaobserwowano u znacznej części pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc, czerniakiem lub rakiem nerkowokomórkowym (Tabela 2 i Figura 1) oraz w różnych miejscach przerzutów, w tym w wątrobie, płucach, węzłach chłonnych i kość. W momencie analizy danych dwóch pacjentów z rakiem płuc, którzy otrzymali 10 mg na kilogram, miało niepotwierdzone odpowiedzi, a ośmiu dodatkowych pacjentów (z czerniakiem, rakiem płuc lub rakiem nerkowokomórkowym) miało utrzymujące się zmniejszenie wyjściowych zmian docelowych w obecności nowych zmian (odkrycie zgodne ze wzorcem odpowiedzi związanym z odpornością15). Żaden z tych pacjentów nie został zaklasyfikowany jako odpowiadający w celu obliczenia odsetka obiektywnych odpowiedzi. Obiektywne odpowiedzi, długotrwała stabilizacja choroby lub oba obserwowano u pacjentów, którzy otrzymali różne wcześniejsze terapie. Nie obserwowano obiektywnych odpowiedzi u pacjentów z rakiem okrężnicy lub prostaty.
U pacjentów z rakiem płuca obserwowano 14 obiektywnych odpowiedzi przy dawkach 1,0, 3,0 lub 10,0 mg na kilogram, przy odsetku odpowiedzi odpowiednio 6%, 32% i 18%. Obiektywne reakcje obserwowano dla typów histologicznych innych niż drobnokomórkowe: u 6 z 18 pacjentów (33%) z guzami płaskonabłonkowymi, 7 z 56 (12%) z guzami niespokojnymi i z 2 z guzami nieznanego typu. Wszystkich 14 pacjentów z obiektywnymi odpowiedziami rozpoczęło leczenie przez 24 tygodnie lub dłużej przed analizą danych, a spośród nich 8 miało odpowiedź, która trwała 24 tygodnie lub dłużej (Tabela 2). Pięciu z 14 pacjentów z obiektywnymi odpowiedziami rozpoczęło leczenie rok lub więcej przed analizą danych, a spośród nich 2 miało odpowiedź, która trwała rok lub dłużej. Stabilną chorobę trwającą 24 tygodnie lub więcej obserwowano u 5 pacjentów (7%) z rakiem płuc, z których wszyscy mieli guzy o podłożu niesławnym.
U pacjentów z czerniakiem obserwowano 26 obiektywnych odpowiedzi w dawkach od 0,1 do 10,0 mg na kilogram, przy odsetkach odpowiedzi w zakresie od 19 do 41% na poziom dawki. Przy dawce 3,0 mg na kilogram, obiektywne odpowiedzi odnotowano u 7 z 17 pacjentów (41%). Z 26 pacjentów z czerniakiem, u których wystąpiła obiektywna odpowiedź, 18 rozpoczęło leczenie rok lub więcej przed 24 lutego 2012 r., Z czego 13 miało odpowiedź, która trwała rok lub dłużej. Pozostałych 8 pacjentów z obiektywnymi odpowiedziami otrzymywało badany lek przez mniej niż rok, a 6 miało odpowiedzi w przedziale od 1,9 do 5,6 miesiąca
[więcej w: patimaks, gabciuch, workf doz ]

Powiązane tematy z artykułem: gabciuch patimaks workf doz