Biopsja pluc TYTUL Biopsja pluc

Biopsja płuc TYTUL Biopsja płuc polega na badaniu materiału uzyskanego za życia chorego przez aspirację miąższu płucnego po nakłuciu płuca poprzez ścianę klatki piersiowej niezbyt grubą igłą. Z wydobytego materiału sporządza się rozmazy, stosując takie samo postępowanie, jak przy badaniu rozmazów krwi, i poddaje się je badaniu drobnowidowemu, podczas którego zwraca się uwagę na budowę morfologiczną komórek. Jeżeli uzyskany materiał zawiera małe grudki, sporządza się z nich preparaty histologiczne przy zastosowaniu odpowiedniej techniki histopatologicznej. Nadto wydobyty materiał może być poddany badaniu bakteriologicznemu. Biopsję płuc stosuje się głównie w przypadkach podejrzanych o nowotwór płuc i ziarnicę płuc. Normalny pulmonogram. W normalnym pulmonogramie odróżnia się: 1) jednojądrzaste komórki pyłochłonne, zwane także fagocytarni pęcherzykowymi średnica ich wynosi do 40 mikronów, zarysy są nieregularne lub wielokątne cytoplazma barwi się (metodą Pappenheima) na szaroniebiesko i ma budowę siatkowatą z wyraźną delikatną ziarnistością szarą lub czarną, wypełniającą czasami całą komórkę; jądro jest małe, okrągłe lub jajowate, chromatyna jest zgęszczona, delikatnie ziarnista, zawiera niekiedy 1-2 jąderka, jądro leży ekscentrycznie lub tuż przy brzegu komórki komórki pyłochłonne leżą pojedynczo, stanowiąc 2,8-10% komórek punktaku (Pollale) [patrz też: patimaks, nadmierna kifoza piersiowa, piascledine cena ]

Powiązane tematy z artykułem: nadmierna kifoza piersiowa patimaks piascledine cena