Kamyki oskrzelowe TYTUL Kamyki oskrzelowe

Kamyki oskrzelowe TYTUL Kamyki oskrzelowe spotyka się najczęściej w plwocinie chorych z jamami gruźliczymi w płucach lub z rozszerzeniami oskrzeli, gdy w nich zalega przez dłuższy czas zawartość. Są to złogi soli wapniowych, zabarwione szaro żółtawo, o powierzchni nierównej przeważnie twarde. Części torbieli bąblowca wykrywa się w plwocinie w razie przebicia się bąblowca do oskrzela. Ciała obce stwierdza się w plwocinie, gdy obce ciało, które dostało się do dróg oddechowych, zostanie wydalone kaszlem albo gdy do plwociny dostają się resztki pokarmowe podczas wymiotów. Badanie drobnowidowe plwociny. Drobnowidowo bada się preparaty plwociny świeże i zabarwione. Badanie drobnowidowe świeżego preparatu plwociny. Do badania świeżego preparatu cząstkę plwociny lub zawarty w mej podejrzany twór wydobywa się z plwociny za pomocą igiełek, kładzie się na szkiełko przedmiotowe i przygniata z lekka szkiełkiem nakrywkowym. Prócz śluzu drobnowidowo stwierdza się w plwocinie twory komórkowe krystaliczne. Białe krwinki stwierdza się w każdej plwocinie, zwłaszcza zaś w ropnej. Są to przeważnie krwinki wielojądrzaste obojętnochłonne, nadto w plwocinie chorych na dychawicę oskrzelową, przewlekły nieżyt dychawiczny oskrzeli, wtórny stan kurczowy oskrzeli i na włóknikowe ich zapalenie krwinki kwasochłonne oraz w początkowym okresie gruźlicy płuc limfocyty. Białe krwinki są przeważnie zwyrodniale zawierają często pył węglowy, barwnik krwi itd. [więcej w: hemohromatoza, układ adrenergiczny, niedokrwistość makrocytarna ]

Powiązane tematy z artykułem: hemohromatoza niedokrwistość makrocytarna układ adrenergiczny