Liczne prace nad pochodzeniem cieni

Liczne prace nad pochodzeniem cieni wnękowych TYTUL Liczne prace nad pochodzeniem cieni wnękowych stwierdziły, że podkład anatomiczny cienia wnęki w obrazie radiologicznym stanowi tętnica płucna i większe jej rozgałęzienia zawierające dużo krwi. Potwierdziły to badania Lapo de Carvalho wykonane na żywych ludziach metodą angiopneurnograficzną. Żyły wzmagają cień w miejscach krzyżowania się z tętnicą płucną. Udział ścian oskrzeli w powstaniu cieni wnęki jest nikły, niezmienione zaś węzły oraz naczynia chłonne nie odgrywają pod tym względem wyraźniejszej roli. Rozjaśnienia, które widzimy w miejscu cienia wnęki, pochodzą od światła oskrzeli. Prawa wnęka przy badaniu radiologicznym w kierunku strzałkowym przypomina swym kształtem połowę motylowa tego przekroju poprzecznego substancji szarej rdzenia kręgowego. Górny jej biegun odpowiada górnej gałęzi tętnicy płucnej i jej głównym gałęziom, kształtem swym przypomina maczugę przedniego rogu substancji szarej rdzenia, jest zaokrąglony i dość ostro zarysowany. Czasami wśród cienia tego bieguna widać wyjaśnienia zależne od przerzynającego go poprzecznie górnego oskrzela. Częściej, smuga górnego oskrzela rysuje się powyżej górnego bieguna cienia prawej wnęki. Dolny biegun prawej wnęki zależy w obrazie radiologicznym od wspólnego płuca tętnic płucnych środkowego i dolnego płata płucnego i przypomina badanie radiologiczne. Lewa wnęka znajduje się nieco wyżej niż prawa, ma kształt sierpa rozpoczynającego się od połowy łuku środkowego lewej strony serca i idącego do początku łuku lewej komory. W porównaniu z cieniem wnęki pr awej wnęka lewa wydaje się nieco mniejsza, ponieważ jest częściowo zasłonięta przez cień serca. Poprzez sierpowaty cień lewej wnęki biegną jaśniejsze smugi, zależne od lewego górnego oskrzela z jego gałęzią szczytową (ramus apicalis) i przednią (ramus uentralis). Powyżej lewej wnęki widać zacienione smugi, wywołane przez liczne tutaj rozgałęzienia tętnicy płucnej. Jasnej smugi odzwierciedlającej przebieg dolnego oskrzela po lewej stronie nie ma, ponieważ przykrywa ją cień serca widzimy ją niekiedy tylko u osób z asteniczną budową ciała i sercem pionowym. W prawej pozycji skośnej widoczna jest tylko pozycji skośnej tylko lewa. W bocznej pozycji wzajemnie. W okresie wdechu cierne wnęk są dłuższe i węższe, podczas wydechu krótsze i szersze. [więcej w: nadmierna kifoza piersiowa, telebarek, workf doz ]

Powiązane tematy z artykułem: nadmierna kifoza piersiowa telebarek workf doz