Najlepsza metoda do wykrywania komórek

Najlepszą metodą do wykrywania komórek nowotworowych w plwocinie jest metoda Shorra TYTUL Najlepszą metodą do wykrywania komórek nowotworowych w plwocinie jest metoda Shorra. Przy jej stosowaniu są niezbędne następujące odczynniki: barwnik ałunowo-hematoksylinowy Harrisa o składzie: roztwór macierzysty hematoksyliny 1,0, bezwodnego alkoholu 10 ml, ałunu amonowego chemicznie czystego 20,0, wody przekroplonej 200 ml, żółtego tlenku rtęciowego chemicznie czystego 0,5 i kwasu octowego lodowatego chemicznie czystego 8 ml. Sporządzanie roztworu macierzystego rozpuszcza się hematoksylinę w bezwodnym alkoholu, a następnie przy podgrzewaniu ałun amonowy w wodzie, oba roztwory miesza się, zagotowuje jak najszybciej i po usunięciu naczyńka znad płomienia dodaje się tlenek rtęciowy. Roztwór przybiera natychmiast barwę ciemnoczerwoną. Po dokładnym jego ochłodzeniu pod bieżącą wodą dodaje się kwas octowy lodowaty. Tak sporządzony roztwór można natychmiast używać. Nie ulega on zmianie przy przechowywaniu w naczyniu szczelnie zakorkowanym. Przed użyciem należy go przesączać. Roztwór do barwienia 2 części macierzystego roztworu ałunowo-hematoksylinowego (A) dodaje się do 1 części nasyconego – roztworu ałunu amonowego (15% ałunu amonowego, 4 ml kwasu octowego lodowatego i 100 m wody przekroplonej). Do sporządzonego w ten sposób odczynnika dodaje się nadmiar kryształów ałunu amonowego. Od czasu do czasu odczynnik należy przesączać, dodając po przesączeniu nadmiar kryształów ałunu amonowego. Każda porcja roztworu do barwienia (B) wystarcza do zabarwienia mniej więcej 1000 preparatów. [przypisy: yago24, gabciuch, wiór białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: gabciuch wiór białystok yago24