Objawy przedmiotowe w zakresie innych

Objawy przedmiotowe w zakresie innych narządów TYTUL Scoz do badania sprawności układu płucno – sercowego poleca metodę opartą na tym, że zużycie tlenu przez osoby ze zdrowym układem płucno – sercowym podczas oddychania przez 4-5 minut w atmosferze zawierającej 15% tlenu jest takie sarno jak w atmosferze z 21% tlenu. W niewydolności płucno – sercowej jest ono w atmosferze z 21% tlenu takie sarno jak u osób zdrowych, natomiast przy oddychaniu przez 4-5 minut w atmosferze zawierającej 15% tlenu stwierdza się różne odchylenia zależnie od stopnia niewydolności układu. Mianowicie w najlżejszej postaci niewydolności stwierdza się prawidłowe zużycie tlenu, skojarzone ze zwiększeniem wentylacji płucnej, w miarę zaś pogarszania się stanu sprawności układu płucno – sercowego następuje zmniejszenie zużycia tlenu najpierw przy zwiększeniu wentylacji płucnej, następnie przy prawidłowej wentylacji płucnej i wreszcie przy zmniejszonej wentylacji. Całe badanie przeprowadza się w przyrządzie Scoz-Knippinga. Jak z tego wynika, w określeniu sprawności narządu oddechowego nie należy poprzestawać na badaniu tylko jednym z wymienionych sposobów. Uzyskane wyniki należy oceniać bardzo ostrożnie. Objawy przedmiotowe w zakresie innych narządów. [patrz też: peroxygel, janecki twitter, endometrioza peroxygel ]

Powiązane tematy z artykułem: janecki twitter peroxygel tortex olsztyn