Barwa plwociny zalezy od ilosci

Barwa plwociny zależy od ilości zawartych w niej śluzu TYTUL Barwa plwociny zależy od ilości zawartych w niej śluzu, ropy, krwi i jej barwników oraz innych domieszek przypadkowych lub związanych z zawodem chorego. Zależnie od tego plwocina bywa jasna, szklista, przejrzysta lub nieprzejrzysta, szarawobiała, żółtawozielona, czarna (od węgla), zabarwiona niebiesko, czerwono, żółto, czerwonobrunatno itd. Woń. Znamienna jest cuchnąca plwocina w gnilnym zapaleniu oskrzeli, w przypadkach rozszerzeń oskrzeli z gnilnym rozkładem ich zawartości i zwłaszcza w zgorzeli płuc. Składniki dostrzegalne gołym okiem. Czytaj dalej Barwa plwociny zalezy od ilosci

Jezeli plwocina sluzowo-ropna zawiera duzo

Jeżeli plwocina śluzowo-ropna zawiera dużo cieczy surowiczej TYTUL Najczęstszym rodzajem plwociny jest plwocina śluzowo – ropna (sputum mucopurulenturn) lub ropno- śluzowa (sputum purulentomu-cosum), zależnie od przewagi śluzu lub ropy śluz i ropa w jednych przypadkach są tak dokładnie z sobą zmieszane, że plwocina przy oglądaniu gołym okiem przedstawia się jako masa ujednostajniona, nieprzejrzysta, żółto biaława, ciągnąca się i lepka, w innych natomiast oba składniki śluz i ropa dają się łatwo odróżnić. Plwocina śluzowo-ropna świadczy o wciągnięciu w sprawę zapalną nie tylko błony śluzowej dróg oddechowych ale i podśluzowej. W ostrym okresie choroby jest jej zwykle niedużo (sputum crudum) i wykrztusza się ją z trudnością. Natomiast w późniejszym okresie choroby jest ona obfitsza, daje się łatwiej wyksztusić (sputum coctum), jest żółtawo zielonawa lub szarawo zielonawa. Ropa tworzy nieraz nie zlewające się kuliste grudki, układające się wskutek ciężkości na dnie naczynia z wodą w postaci krążków o powierzchni nierównej, postrzępionej (plwocina krążkowata, sputum nummulare s. Czytaj dalej Jezeli plwocina sluzowo-ropna zawiera duzo

Najlepsza metoda do wykrywania komórek

Najlepszą metodą do wykrywania komórek nowotworowych w plwocinie jest metoda Shorra TYTUL Najlepszą metodą do wykrywania komórek nowotworowych w plwocinie jest metoda Shorra. Przy jej stosowaniu są niezbędne następujące odczynniki: barwnik ałunowo-hematoksylinowy Harrisa o składzie: roztwór macierzysty hematoksyliny 1,0, bezwodnego alkoholu 10 ml, ałunu amonowego chemicznie czystego 20,0, wody przekroplonej 200 ml, żółtego tlenku rtęciowego chemicznie czystego 0,5 i kwasu octowego lodowatego chemicznie czystego 8 ml. Sporządzanie roztworu macierzystego rozpuszcza się hematoksylinę w bezwodnym alkoholu, a następnie przy podgrzewaniu ałun amonowy w wodzie, oba roztwory miesza się, zagotowuje jak najszybciej i po usunięciu naczyńka znad płomienia dodaje się tlenek rtęciowy. Roztwór przybiera natychmiast barwę ciemnoczerwoną. Po dokładnym jego ochłodzeniu pod bieżącą wodą dodaje się kwas octowy lodowaty. Czytaj dalej Najlepsza metoda do wykrywania komórek

Komórki tluszczowe TYTUL Komórki tluszczowe

Komórki tłuszczowe TYTUL Komórki tłuszczowe spotyka się w plwocinie w przypadkach ropni i zgorzeli płuc oraz rozszerzeń oskrzeli z rozkładem zalegającej plwociny. Są to komórki zawierające okrągłe, bezbarwne, błyszczące kulki różnej wielkości, ostro łamiące światło oraz stłuszczone białe krwinki. Prócz tego w tych samych chorobach stwierdzić można w plwocinie wolno leżące kulki tłuszczu i igiełki kwasów tłuszczowych. Komórki nowotworowe, napotykane w plwocinie bardzo rzadko są komórkami rakowymi lub mięsakowymi. Najczęściej wykrywa się je w skupieniach komórkowych przy rozpadzie nowotworu płuc. Czytaj dalej Komórki tluszczowe TYTUL Komórki tluszczowe

Nablonki TYTUL Nablonki, które stwierdza w

Nabłonki TYTUL Nabłonki, które stwierdza w plwocinie, należą do płaskich nabłonków jamy ustnej, 1 gardła i strun głosowych oraz do nabłonka wałeczkowatego z górnych dróg oddechowych i oskrzeli. Prócz tego niekiedy stwierdza się nabłonek migawkowy i komórki nabłonkowe pęcherzyków płucnych. Komórki nabłonka pęcherzyków płucnych są okrągłe, jajowate lub wieloboczne, kilkakrotnie większe od białej krwinki. Jądro bywa przeważnie jedno, pęcherzykowate, protoplazma jest jasna i zawiera nierzadko ziarna różnego pochodzenia (węgla, barwników, kulki tłuszczu itd.) Komórki wad sercowych są to komórki nabłonka pęcherzyków płucnych lub białe krwinki, zawierające dużo barwnika powstałego z rozpadu czerwonych krwinek w pęcherzykach płucnych. Barwnik żółty, żółto czerwonawy lub brunatno czerwonawy zawiera żelazo i pochodzi z hemoglobiny krwi. Czytaj dalej Nablonki TYTUL Nablonki, które stwierdza w

Kamyki oskrzelowe TYTUL Kamyki oskrzelowe

Kamyki oskrzelowe TYTUL Kamyki oskrzelowe spotyka się najczęściej w plwocinie chorych z jamami gruźliczymi w płucach lub z rozszerzeniami oskrzeli, gdy w nich zalega przez dłuższy czas zawartość. Są to złogi soli wapniowych, zabarwione szaro żółtawo, o powierzchni nierównej przeważnie twarde. Części torbieli bąblowca wykrywa się w plwocinie w razie przebicia się bąblowca do oskrzela. Ciała obce stwierdza się w plwocinie, gdy obce ciało, które dostało się do dróg oddechowych, zostanie wydalone kaszlem albo gdy do plwociny dostają się resztki pokarmowe podczas wymiotów. Badanie drobnowidowe plwociny. Czytaj dalej Kamyki oskrzelowe TYTUL Kamyki oskrzelowe

Strzepy tkanki plucnej TYTUL Za czopy

Strzępy tkanki płucnej TYTUL Za czopy grzybicze Dittricha nie trzeba mylnie brać czopów migdałowych, które wykrztuszają czasami chorzy jako drobne okrągławe grudki, spoistości sera, silnie cuchnące przy rozgnieceniu. Składają się one, jak to się stwierdza badaniem drobnowidowym, ze zbitej masy szczątków komórkowych, obfitej liczby różnych bakterii, z igiełek kwasów tłuszczowych i kulek tłuszczu. Swą nazwę zawdzięczają one pochodzeniu z zatok migdałów podniebiennych. Strzępy tkanki płucnej są to strzępy szarawe, żółte, czarne lub czarnoszare, które się spotyka w przypadkach ropni i zgorzeli płuc. Mają one różną wielkość, od główki szpilki do rozmiaru ostatniego członka palców. Czytaj dalej Strzepy tkanki plucnej TYTUL Za czopy

Długoterminowe wyniki u osób w podeszłym wieku, które przeżyły zatrzymanie krążenia w szpitalu AD 2

Chociaż można oczekiwać, że wskaźniki długoterminowego przeżycia będą niskie, to określenie ilościowe tych wskaźników jest ważne, biorąc pod uwagę znaczne wysiłki i zasoby szpitalne, które są zaangażowane w opiekę nad ostrym resuscytacją i po poronieniu. Jeśli przytłaczająca większość ocalałych umrze w ciągu roku po wypisaniu ze szpitala, uzasadniona może być ponowna ocena współczesnych praktyk i celów podczas leczenia resuscytacyjnego w szpitalach. Oprócz ilościowego określenia wskaźników całkowitego przeżycia, scharakteryzowanie wartości prognostycznej kluczowych czynników klinicznych, takich jak płeć i płeć, dostarczyłoby wgląd w możliwe różnice między podgrupami populacji w długoterminowych wynikach po wewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia. Ponadto zrozumienie związku między stanem neurologicznym w czasie wypisu ze szpitala a długotrwałym przeżyciem jest ważne, ponieważ poprzednie badania zaklasyfikowały pacjentów z umiarkowaną niepełnosprawnością neurologiczną razem z osobami z łagodną lub bez niepełnosprawności jako o korzystnym wyniku neurologicznym . Czytaj dalej Długoterminowe wyniki u osób w podeszłym wieku, które przeżyły zatrzymanie krążenia w szpitalu AD 2

Długoterminowe wyniki u osób w podeszłym wieku, które przeżyły zatrzymanie krążenia w szpitalu

Niewiele wiadomo o długoterminowych wynikach u osób starszych po wewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia. Ustaliliśmy wskaźniki długoterminowego przeżycia i readmisji wśród osób, które przeżyły wewnątrzszpitalne zatrzymanie krążenia i zbadano, czy te wyniki różniły się w zależności od cech demograficznych i stanu neurologicznego przy wypisie. Metody
Połączyliśmy dane z krajowego rejestru zatrzymań krążenia z aktami Medicare i zidentyfikowaliśmy 6972 dorosłych w wieku 65 lat lub starszych, którzy zostali wypisani ze szpitala po przeżyciu wewnątrzszpitalnego zatrzymania krążenia między 2000 a 2008 rokiem. Predictors of 1-year przebadano przeżycie i readmisję do szpitala. Czytaj dalej Długoterminowe wyniki u osób w podeszłym wieku, które przeżyły zatrzymanie krążenia w szpitalu