plwocina sluzowa TYTUL Spostrzega

plwocina śluzowa TYTUL Spostrzega się to w chorobach narządu oddechowego wiodących do powstania w płucach jam, które opróżniają się nagle ze swej zawartości, gdy w związku ze zmianą położenia ciała nagromadzona w jamie zawartość dostanie się do oskrzeli i drażniąc je wywoła gwałtowny napad kaszlu. Zbitość zależnie od ilości śluzu, białka i płynu plwocina może być gęsta, lepka lub płynna. Gęstość plwociny zależy głównie od śluzu, lepkość raczej od ilości w niej białka. Gęstą plwocinę spostrzega się w przewlekłym nieżycie śluzowym oskrzeli, lepką w krupowym zapaleniu płuc oraz w przewlekłym suchym nieżycie oskrzeli, płynną w przewlekłym śluzoropotoku oskrzelowym, w nieżycie śluzotokowym oskrzeli, w gnilnym zapaleniu oskrzeli, w rozszerzeniach oskrzeli, w obrzęku płuc, w zgorzeli i w ropniu płuc. Wygląd. Ze względu na wygląd odróżnia się: 1) plwocinę śluzową 2) plwocinę ropną 3) śluzowo-ropną i ropno-śluzową 4) surowiczą 5) krwawą. Plwocina śluzowa (sputum mucosurn) ma związek z wzmożoną czynnością gruczołów śluzowych. Jest ona przejrzysta, szklista, szarobiała, ciągnąca się. Spostrzega się ją w początkowym okresie ostrego nieżytu dróg oddechowych i w przewlekłym nieżycie oskrzeli suchym. Plwocina ropna (sputum purulentum) ma żółtą barwę. Stojąc w naczyniu tworzy zazwyczaj dwie warstwy: górną śluzową lub surowiczą i dolną ropną. Spostrzega się ją w przypadkach ropni płuc, w przewlekłym śluzoropotoku oskrzeli, po przebiciu się ropniaka opłucnego do oskrzeli, w przypadkach jam w płucach. [przypisy: yago24, ototalgin opinie, gabciuch ]

Powiązane tematy z artykułem: gabciuch ototalgin opinie yago24