Radioskopia TYTUL Przystepujac do

Radioskopia TYTUL Przystępując do badania radiologicznego należy przede wszystkim przystosować wzrok przez przebywanie w ciemnym pokoju do obserwacji obrazu na ekranie, gdyż w przeciwnym razie można nie zauważyć niektórych, nawet ważnych zmian w płucach. Badanie ma za zadanie wyjaśnić, czy nie ma nie prawidłowości w budowie kośćca klatki piersiowej, czy zatoki przeponowo-żebrowe są wolne, a przepona prawidłowo ustawiona i ruchoma podczas oddychania, czy szczyty płuc dobrze się wyjaśniają podczas kaszlu, czy nie ma przesunięcia narządów klatki piersiowej, nieprawidłowych ciem albo nieprawidłowych wyjaśnień w polach płucnych. Zwraca się także szczególną uwagę na okolicę wnęk płucnych. W razie stwierdzenia nieprawidłowych cieni albo wyjaśnień określa się ich siedzibę, wielkość, kształt, zarysy i ostrość granic, nasycenie cienia, jego budowę (cienie jednolite i niejednolite). W każdym przypadku bada się nadto wpływ głębokich oddechów oraz kaszlu na cienie i wyjaśnień ma radiografia. Radioskopia umożliwia szybką orientację oraz badanie klatki piersiowej w różnych kierunkach i w rozmaitych pozycjach, nieraz jednak nie ujawnia szczegółów nawet doniosłej wagi. I tak, metodą tą nie można wcale wykryć cieni w gruźlicy prosówkowe płuc, bardzo małych ognisk zagęszczenia w ogóle, ani małych jamek, a także niekiedy określić dokładnie charakteru nawet widocznych zmian. Nadto radioskopia nie pozostawia przedmiotowego dokumentu, tak iż lekarz jest zmuszony polegać na opisie radiologa. Wszystko to stwarza konieczność uzupełnienia prześwietlania klatki piersiowej badaniem radiograficznym. Metoda ta umożliwia nieraz wykrycie dodatkowe bardzo małych szczegółów. Dostarczając trwałego, przedmiotowego dokumentu umożliwia nadto śledzenie rozwoju choroby na zdjęciach wykonywanych w pewnych odstępach czasu. Ujemną stroną radiografii jest to że jest ona droższa. Z zestawienia zalet i stron ujemnych obu metod wynika, że należy je kojarzyć z sobą. Zwykle wykonuje się najpierw radioskopię, a następnie na podstawie jej wskazówek, w jakiej pozycji można oczekiwać zmian radiografię. [podobne: janecki twitter, choroba scheuermanna ćwiczenia, zst lesko ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba scheuermanna ćwiczenia janecki twitter zst lesko