Stosunek podstawowych metod badania narzadu

Stosunek podstawowych metod badania narządu oddechowego do metod radiologicznych TYTUL Stosunek podstawowych metod badania narządu oddechowego do metod radiologicznych. Dużo pracy włożono w rozstrzygnięcie zagadnienia, czy z udoskonaleniem metod radiologicznych podstawowe metody badania narządu oddechowego w jego chorobach nie straciły swej wartości. Stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że promienie Roentgena wykrywają czasami zmiany w narządzie oddechowym tam, gdzie inne metody zawodzą. Ale prawidłowy obraz radiologiczny wcale jeszcze nie dowodzi prawidłowego stanu narządu oddechowego. Tak np. nie dają się wykryć promieniami Rentgena zmiany usadowione w tylnej części podstawy płuc w okolicy poza sercowej. Nieraz przeszkodą w wykryciu zmiany w płucu bywa obojczyk lub żebra. Niektóre zmiany stają się widoczne dopiero przy użyciu promieni pewnej twardości. Na odwrót, cienie w obrazie radiologicznym niekoniecznie zależą od zmian w płucach. Tak np. po otwarciu w powłoki klatki piersiowej uzyskuje się radiogramy podobne do radiogramów w gruźlicy prosówkowej płuc, po silnym zajodynowaniu – takie jak w wysiękowym zapaleniu opłucnej, itd. jeżeli zatem dokładne badania kliniczne i radiologiczne dają często zgodne wyniki, to w innych przypadkach uzupełniają się wzajemnie. Kazimierz Dubrowicki i Maja Werkenthin porównywali wyniki badania podstawowymi metodami fizycznymi i metodami radiologicznymi, co do siedziby zmian chorobowych w gruźlicy płuc. Na 46 przypadków niezgodność okazała się tylko w 6 (13%), przy czym w 3 z nich (6, 5%) nie było zupełnie nieprawidłowych objawów fizycznych, a na 46 jam płucnych, wykrytych promieniami Roentgena, badaniem fizycznym dało się rozpoznać 29 (63%), przy czym w gruźlicy wyniszczającej w 93%, a w okresie wczesnych zmian wysiękowych tylko w 50%. Przy ocenie tych wyników należy jednak pamiętać, że chorzy ze zmianami dającymi się wykryć tylko metodą radiologiczną (bardzo często zmiana pierwotna gruźlicza, naciek wczesny gruźliczy, gruźlica prosówkowa zimna, przewlekła gruźlica płuc włóknista) stosunkowo rzadko zgła szają się po poradę. Uwzględnienie tych przypadków podnosi niewątpliwie wartość metody radiologicznej w porównaniu z podstawowymi metodami badania, lecz ich nie wyłącza ani dyskredytuje. [hasła pokrewne: układ adrenergiczny, tortex olsztyn, ototalgin opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: ototalgin opinie tortex olsztyn układ adrenergiczny