Wplyw nadczynnosci tarczycy na ustrój Inne objawy zwiazane z tarczyca

Wpływ nadczynności tarczycy na ustrój Inne objawy związane z tarczycą występują wtedy, gdy tarczyca wytwarza -swój hormon w nadmiarze. Powstaje wtedy nadczynność tarczycy (hyperthyreoidismus lub thyreotoxyo,osis). Już dawne badania wykazały, że jeżeli będziemy karmić kijanki wyciągiem z tarczycy, to bardzo szybko kończą one swój okres przejścia w żaby. Odwrotnie, jeżeli usunąć im tarczycę wtedy kijanki nie zamieniają się w żaby. Przy systematycznym zatruwaniu zwierzęcia wyciągami z tarczycy zmienia się charakterystycznie przemiana materii we wszystkich elementach komórkowych ustroju. Czytaj dalej Wplyw nadczynnosci tarczycy na ustrój Inne objawy zwiazane z tarczyca

W czasie miesiaczek u kobiet zwieksza sie czynnosc tarczycy

W czasie miesiączek u kobiet zwiększa się czynność tarczycy, w okresie ciąży zaś – zmniejsza się. Podawanie dużych ilości wyciągu z tarczycy prowadzi u samic do poronień. U samic i samców niedojrzałych powstaje pod wpływem wyciągu z tarczycy szybsze dojrzewanie płciowe. Podawanie wielkich dawek wyciągów tarczycy może również hamować czynność gruczołów płciowych. Istnieje również wpływ nadczynności tarczycy na trzustkę, gdyż stwierdzono, że w chorobie Basedowa zmniejsza. Czytaj dalej W czasie miesiaczek u kobiet zwieksza sie czynnosc tarczycy

Tomografia TYTUL Tomografia. Ujemna strone radiografii

Tomografia TYTUL Tomografia. Ujemną stronę radiografii klatki piersiowej stanowi to, że w zdjęciu, tak jak w prześwietlaniu, otrzymujemy obraz płaszczyznowy, przy czym zacienienia znajdujące się w różnych głębokościach klatki piersiowej, jednak na tej samej wysokości, nakładają się na siebie i wzajemnie się przesłaniają. Utrudniać to może odczytywanie radiogramu i nawet być przyczyną pomyłki, tym bardziej że do sumowania się prawidłowych y nieprawidłowych cieni płucnych dołączają się cienie żeber, które pokrywają prawie 2/3 błony radiologicznej. Uniknąć powstających z tego pomyłek w interpretacji radiogramu można za pomocą tomografii. Twórcą tej metody jest nasz rodak Karol Mayer. Czytaj dalej Tomografia TYTUL Tomografia. Ujemna strone radiografii

Metoda tomograficzna TYTUL Metoda tomograficzna

Metoda tomograficzna TYTUL Metoda tomograficzna umożliwia dokładne określenie siedziby. Ogniska chorobowego w płucu, jego kształtu i budowy, przewyższając pod tym względem zwykłą metodę radiograficzną. Ma to znaczenie np. gdy mamy rozstrzygnąć, jakie żebra należy usunąć przy częściowej torakoplastyce, wykonywanej z powodu jamy gruźliczej w i płucu. Zdjęcia kontra kontaktowe. Czytaj dalej Metoda tomograficzna TYTUL Metoda tomograficzna

Liczne prace nad pochodzeniem cieni

Liczne prace nad pochodzeniem cieni wnękowych TYTUL Liczne prace nad pochodzeniem cieni wnękowych stwierdziły, że podkład anatomiczny cienia wnęki w obrazie radiologicznym stanowi tętnica płucna i większe jej rozgałęzienia zawierające dużo krwi. Potwierdziły to badania Lapo de Carvalho wykonane na żywych ludziach metodą angiopneurnograficzną. Żyły wzmagają cień w miejscach krzyżowania się z tętnicą płucną. Udział ścian oskrzeli w powstaniu cieni wnęki jest nikły, niezmienione zaś węzły oraz naczynia chłonne nie odgrywają pod tym względem wyraźniejszej roli. Rozjaśnienia, które widzimy w miejscu cienia wnęki, pochodzą od światła oskrzeli. Czytaj dalej Liczne prace nad pochodzeniem cieni

Wziernikowanie oskrzeli TYTUL Wziernikowanie oskrzeli

Wziernikowanie oskrzeli TYTUL Wziernikowanie oskrzeli (Broncboscopia) Bronchografia (Bronchographia) wziernikowanie oskrzeli, czyli badanie oskrzeli przez wprowadzony do nich przyrząd, zwany wziernikiem oskrzelowym lub bronchoskopem, jest metodą obecnie szeroko stosowaną w celach rozpoznawczych i leczniczych w chorobach narządu oddechowego, a także w dociekaniach naukowych w zakresie jego patofizjologii. Za pomocą tej metody bada się przebieg tchawicy i dużych oskrzeli, kształt i szerokość ich światła, stan ich ścian (nacieki, stany zapalne, owrzodzenia, wybroczyny, guzy i inne zmiany), nadto obecność w nich ropy, krwi, ciał obcych, przetok itd. Wziernikowanie oskrzeli umożliwia pobieranie materiału z oskrzeli do badania chemicznego i bakteriologicznego oraz wycinków do badania histopatologicznego. Wziernikowanie oskrzeli. Badanego trzeba przygotować do badania pouczając go, aby oddychał spokojnie, równo, ze średnią głębokością oraz aby opanowywał odruch kaszlowy, który utrudnia zabieg. Czytaj dalej Wziernikowanie oskrzeli TYTUL Wziernikowanie oskrzeli

Długoterminowe wyniki u osób w podeszłym wieku, które przeżyły zatrzymanie krążenia w szpitalu

Niewiele wiadomo o długoterminowych wynikach u osób starszych po wewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia. Ustaliliśmy wskaźniki długoterminowego przeżycia i readmisji wśród osób, które przeżyły wewnątrzszpitalne zatrzymanie krążenia i zbadano, czy te wyniki różniły się w zależności od cech demograficznych i stanu neurologicznego przy wypisie. Metody
Połączyliśmy dane z krajowego rejestru zatrzymań krążenia z aktami Medicare i zidentyfikowaliśmy 6972 dorosłych w wieku 65 lat lub starszych, którzy zostali wypisani ze szpitala po przeżyciu wewnątrzszpitalnego zatrzymania krążenia między 2000 a 2008 rokiem. Predictors of 1-year przebadano przeżycie i readmisję do szpitala. Czytaj dalej Długoterminowe wyniki u osób w podeszłym wieku, które przeżyły zatrzymanie krążenia w szpitalu

Długoterminowe wyniki u osób w podeszłym wieku, które przeżyły zatrzymanie krążenia w szpitalu AD 3

Aby umożliwić jeszcze dokładniejsze dopasowanie, wybraliśmy również rekordy, które zawierały kod diagnozy w przypadku ostrej niewydolności oddechowej (518,81) lub wstrząsu (785,5x, gdzie x wskazuje, że więcej niż jedna liczba dotyczy tej diagnozy) w celu identyfikacji pacjentów, którzy nie zdiagnozowano zatrzymanie krążenia w danych o roszczeniach Medicare, ale poza tym były wyjątkowo dopasowane do wszystkich innych identyfikatorów, w tym szpitala. Dla każdego powiązanego pacjenta uzyskaliśmy pliki z mianownikiem Medicare i pliki szpitalne od 2000 do 2010 roku. Badana populacja
Badana kohorta objęła 523 szpitale ostrej opieki, które przesłały dane do rejestru Get with the Guidelines-Resuscitation w okresie od stycznia 2000 r. Do 31 grudnia 2008 r. Czytaj dalej Długoterminowe wyniki u osób w podeszłym wieku, które przeżyły zatrzymanie krążenia w szpitalu AD 3

Wpływ HIV Przeciwciało VRC01 na odbicie wirusa po przerwaniu leczenia

Odkrycie silnych i szeroko neutralizujących przeciwciał (bNAbs) przeciwko ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności (HIV) sprawiło, że bierna immunizacja stała się potencjalną strategią zapobiegania i leczenia infekcji HIV. Próbowaliśmy ustalić, czy bierne podawanie VRC01, bNAb nakierowanego na miejsce wiążące HIV CD4, może bezpiecznie zapobiec lub opóźnić odbicie wirusa w surowicy po przerwaniu terapii przeciwretrowirusowej (ART). Metody
Przeprowadziliśmy dwie otwarte próby (AIDS Clinical Trials Group [ACTG] A5340 i National Institutes of Health [NIH] 15-I-0140) dotyczące bezpieczeństwa, profilu działań niepożądanych, właściwości farmakokinetycznych i aktywności przeciwwirusowej VRC01 u osób z Zakażenie HIV, u którego dochodziło do przerwania ART.
Wyniki
Do badania zakwalifikowano 24 uczestników i wystąpiło jedno poważne zdarzenie niepożądane związane z alkoholem. Odbicie wirusa nastąpiło pomimo stężenia VRC01 w osoczu większego niż 50 .g na mililitr. Czytaj dalej Wpływ HIV Przeciwciało VRC01 na odbicie wirusa po przerwaniu leczenia

Wpływ HIV Przeciwciało VRC01 na odbicie wirusa po przerwaniu leczenia ad

Po pierwsze, bNAbs można podawać jako długo działające środki za pomocą inżynierii przeciwciał6 lub wektorowej.15,16 Po drugie, w przeciwieństwie do klasycznego ART, funkcje efektorowe przeciwciała Fc umożliwiają zabijanie komórek zakażonych wirusem HIV, które mogą pomagać w oczyszczaniu uporczywy rezerwuar wirusa.4,17 W końcu, bNAbs angażują układ odpornościowy gospodarza i mogą nasilać odpowiedzi antywirusowe.18,19 Przedkliniczne badania pojedynczych i skojarzonych bNAb w modelach zwierzęcych wykazały supresję wirusa, zwiększone zabijanie wirusa, zwiększoną odpowiedź immunologiczną przeciwko HIV i zmniejszenie rezerwuaru komórkowego.18,20,21 W badaniach klinicznych z udziałem ludzi, nie stwierdzono problemów związanych z bezpieczeństwem do tej pory z pasywnym podawaniem bNAb skierowanych na miejsce wiązania CD4 u zdrowych niezakażonych osób oraz u uczestników z przewlekłą infekcją HIV, którzy mają albo wiremię albo supresję wirusową.22-24 Pasywne podawanie VRC01 osobom zakażonym wirusem HIV doprowadziło do zmniejszenia o 1,1 do 1,8 log10 w wiremii HIV w osoczu, chociaż było to nieskuteczne w kwartale badanych uczestników, którzy mieli wyjściową oporność na przeciwciało.24 Ponadto, wcześniej stwierdziliśmy, że HIV wyizolowany z ukrytego wirusowego rezerwuaru wielu, ale nie wszystkich, zarażonych osób, był hamowane przez VRC01 ex vivo. 17 Łącznie odkrycia te sugerują, że pasywna immunoterapia za pomocą VRC01 mogłaby potencjalnie zapobiec ponownemu odbiciu wirusa Osoby zakażone wirusem HIV po przerwaniu leczenia analitycznego.
Poniżej przedstawiamy wyniki dwóch badań klinicznych fazy 1, mających na celu zbadanie możliwości osiągnięcia trwałej supresji wiremii osocza (remisja wirusologiczna) u osób zakażonych HIV za pomocą wielokrotnych infuzji VRC01 po odstawieniu ART, który z powodzeniem tłumi wiremia plazmowa poniżej wykrywalnego stężenia. Naszym celem było ustalenie, czy bierne podawanie VRC01 jest bezpieczne i ma dopuszczalne działanie niepożądane i profil działań ubocznych, prowadzi do wysokich stężeń VRC01 w osoczu, może stłumić wiremię plazmową po odstawieniu ART i może informować o naszym zrozumieniu wirusy po interwencji immunologicznej.
Metody
Projekt badania i nadzór
Przeprowadziliśmy dwie próby kliniczne z podobnymi projektami w celu oceny bezpieczeństwa, działania niepożądanego i profilu działań niepożądanych, właściwości farmakokinetycznych i aktywności przeciwwirusowej ludzkiego przeciwciała monoklonalnego VRC-HIVMAB060-00-AB (VRC01) u osób zakażonych wirusem HIV. Czytaj dalej Wpływ HIV Przeciwciało VRC01 na odbicie wirusa po przerwaniu leczenia ad