Wpływ HIV Przeciwciało VRC01 na odbicie wirusa po przerwaniu leczenia

Odkrycie silnych i szeroko neutralizujących przeciwciał (bNAbs) przeciwko ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności (HIV) sprawiło, że bierna immunizacja stała się potencjalną strategią zapobiegania i leczenia infekcji HIV. Próbowaliśmy ustalić, czy bierne podawanie VRC01, bNAb nakierowanego na miejsce wiążące HIV CD4, może bezpiecznie zapobiec lub opóźnić odbicie wirusa w surowicy po przerwaniu terapii przeciwretrowirusowej (ART). Metody
Przeprowadziliśmy dwie otwarte próby (AIDS Clinical Trials Group [ACTG] A5340 i National Institutes of Health [NIH] 15-I-0140) dotyczące bezpieczeństwa, profilu działań niepożądanych, właściwości farmakokinetycznych i aktywności przeciwwirusowej VRC01 u osób z Zakażenie HIV, u którego dochodziło do przerwania ART.
Wyniki
Do badania zakwalifikowano 24 uczestników i wystąpiło jedno poważne zdarzenie niepożądane związane z alkoholem. Odbicie wirusa nastąpiło pomimo stężenia VRC01 w osoczu większego niż 50 .g na mililitr. Czytaj dalej Wpływ HIV Przeciwciało VRC01 na odbicie wirusa po przerwaniu leczenia

Wpływ HIV Przeciwciało VRC01 na odbicie wirusa po przerwaniu leczenia ad

Po pierwsze, bNAbs można podawać jako długo działające środki za pomocą inżynierii przeciwciał6 lub wektorowej.15,16 Po drugie, w przeciwieństwie do klasycznego ART, funkcje efektorowe przeciwciała Fc umożliwiają zabijanie komórek zakażonych wirusem HIV, które mogą pomagać w oczyszczaniu uporczywy rezerwuar wirusa.4,17 W końcu, bNAbs angażują układ odpornościowy gospodarza i mogą nasilać odpowiedzi antywirusowe.18,19 Przedkliniczne badania pojedynczych i skojarzonych bNAb w modelach zwierzęcych wykazały supresję wirusa, zwiększone zabijanie wirusa, zwiększoną odpowiedź immunologiczną przeciwko HIV i zmniejszenie rezerwuaru komórkowego.18,20,21 W badaniach klinicznych z udziałem ludzi, nie stwierdzono problemów związanych z bezpieczeństwem do tej pory z pasywnym podawaniem bNAb skierowanych na miejsce wiązania CD4 u zdrowych niezakażonych osób oraz u uczestników z przewlekłą infekcją HIV, którzy mają albo wiremię albo supresję wirusową.22-24 Pasywne podawanie VRC01 osobom zakażonym wirusem HIV doprowadziło do zmniejszenia o 1,1 do 1,8 log10 w wiremii HIV w osoczu, chociaż było to nieskuteczne w kwartale badanych uczestników, którzy mieli wyjściową oporność na przeciwciało.24 Ponadto, wcześniej stwierdziliśmy, że HIV wyizolowany z ukrytego wirusowego rezerwuaru wielu, ale nie wszystkich, zarażonych osób, był hamowane przez VRC01 ex vivo. 17 Łącznie odkrycia te sugerują, że pasywna immunoterapia za pomocą VRC01 mogłaby potencjalnie zapobiec ponownemu odbiciu wirusa Osoby zakażone wirusem HIV po przerwaniu leczenia analitycznego.
Poniżej przedstawiamy wyniki dwóch badań klinicznych fazy 1, mających na celu zbadanie możliwości osiągnięcia trwałej supresji wiremii osocza (remisja wirusologiczna) u osób zakażonych HIV za pomocą wielokrotnych infuzji VRC01 po odstawieniu ART, który z powodzeniem tłumi wiremia plazmowa poniżej wykrywalnego stężenia. Naszym celem było ustalenie, czy bierne podawanie VRC01 jest bezpieczne i ma dopuszczalne działanie niepożądane i profil działań ubocznych, prowadzi do wysokich stężeń VRC01 w osoczu, może stłumić wiremię plazmową po odstawieniu ART i może informować o naszym zrozumieniu wirusy po interwencji immunologicznej.
Metody
Projekt badania i nadzór
Przeprowadziliśmy dwie próby kliniczne z podobnymi projektami w celu oceny bezpieczeństwa, działania niepożądanego i profilu działań niepożądanych, właściwości farmakokinetycznych i aktywności przeciwwirusowej ludzkiego przeciwciała monoklonalnego VRC-HIVMAB060-00-AB (VRC01) u osób zakażonych wirusem HIV. Czytaj dalej Wpływ HIV Przeciwciało VRC01 na odbicie wirusa po przerwaniu leczenia ad

Wpływ HIV Przeciwciało VRC01 na odbicie wirusa po przerwaniu leczenia ad 7

Jednak jego wiremia osoczowa odbił się wkrótce po drugiej przerwie ART. Charakterystyka farmakokinetyczna VRC01
Poziomy VRC01 w osoczu, które uzyskano w wyniku biernej infuzji, były podobne do poziomów odnotowanych w poprzednich badaniach.23,24 W badaniu A5340 uczestnicy otrzymywali 40 mg VRC01 na kilogram co 3 tygodnie dla trzech dawek i utrzymywali zmierzone poziomy VRC01 w osoczu znacznie powyżej 50 .g na mililitr na 8 tygodni (mediana, 175 .g na mililitr, zakres, 68 do 1494) (ryc. S6 w dodatku uzupełniającym).
W badaniu NIH uczestnicy otrzymywali 40 mg VRC01 za kilogram co 2 tygodnie w przypadku pierwszych trzech dawek, a następnie co miesiąc przez okres do 6 miesięcy. Uczestnicy badania NIH utrzymywali poziomy VRC01 w osoczu powyżej 100 .g na mililitr w prawie wszystkich punktach czasowych podczas próby (ryc. Czytaj dalej Wpływ HIV Przeciwciało VRC01 na odbicie wirusa po przerwaniu leczenia ad 7

Barycynib przeciwko placebo lub Adalimumab w reumatoidalnym zapaleniu stawów czesc 4

Drugorzędne i eksploracyjne punkty końcowe, które nie były kontrolowane pod kątem wielokrotności, obejmowały porównania wszystkich odpowiednich grup w każdym punkcie czasowym (bez użycia placebo po 24 tygodniu) dla wszystkich wyżej wymienionych środków skuteczności i innych środków. Te inne miary obejmowały wskaźniki odpowiedzi ACR50 i ACR70 (tj., Odpowiednio, poprawa o 50% i 70%), DAS28 z zastosowaniem szybkości sedymentacji erytrocytów (DAS28-ESR) i wskaźnika aktywności choroby klinicznej.12-16 Bezpieczeństwo
Podczas zaplanowanych wizyt przeprowadzono kliniczne testy laboratoryjne, parametry życiowe i inne oceny bezpieczeństwa. Rejestrowano występowanie i nasilenie wszystkich zdarzeń niepożądanych. Do opisu nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych wykorzystano Kryteria terminologii dla zdarzeń niepożądanych (wersja 3.0) oraz National Cholesterol Education Program. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo regularnie oceniał dane z tego i współcześnie badania 3 fazy dotyczące baricycynu. Czytaj dalej Barycynib przeciwko placebo lub Adalimumab w reumatoidalnym zapaleniu stawów czesc 4

Barycynib przeciwko placebo lub Adalimumab w reumatoidalnym zapaleniu stawów ad

Badanie miało na celu ocenę zmian aktywności choroby, zachowania strukturalnego i wyników zgłaszanych przez pacjentów (w tym funkcji fizycznej), oprócz profilu bezpieczeństwa i skutków ubocznych schematu podawania doustnego 4 mg doustnego baricitinibu raz na dobę u pacjentów, u których miał niewystarczającą odpowiedź na metotreksat. Dokonano porównań z placebo i inhibitorem TNF-. adalimumab, standardowego leku DMARD dla pacjentów z umiarkowanie lub ciężko aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów. Metody
Pacjenci
Pacjenci byli w wieku 18 lat lub starszych i mieli aktywne reumatoidalne zapalenie stawów (.6 czułych stawów z 68 zbadanych, .6 obrzękniętych stawów z 66 badanych i wysoce czułe stężenie białka C-reaktywnego w surowicy wynoszące .6 mg na litr). Pacjenci mieli niewystarczającą odpowiedź na metotreksat po 12 lub więcej tygodniach leczenia przed rozpoczęciem badania, w tym przez 8 tygodni lub więcej w stabilnych dawkach od 15 do 25 mg na tydzień, chyba że klinicznie wskazano niższe dawki. Czytaj dalej Barycynib przeciwko placebo lub Adalimumab w reumatoidalnym zapaleniu stawów ad

Wyzwania dla profilaktyki HIV – poszukiwanie skutecznych środków w przypadku braku szczepionki

W tym wydaniu czasopisma Watson-Jones i in. (strony 1560-1571) raportują z niepokojem oczekiwane ustalenia dotyczące strategii zapobiegania zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) przez farmakologiczną eliminację wirusa opryszczki pospolitej typu 2. Pomimo solidnego uzasadnienia interwencji, wyniki stanowią kolejne rozczarowanie w wysiłkach zmierzających do zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa HIV za pomocą czynnika biomedycznego. Rzeczywiście, oprócz ważnych postępów w zapobieganiu przenoszeniu choroby z matki na dziecko, głównie poprzez stosowanie leków przeciwretrowirusowych oraz w zapobieganiu nabywaniu HIV u mężczyzn przez obrzezanie, tylko jedno późne stadium randomizowanego badania biomedycznego – obejmujące leczenie infekcje przenoszone drogą płciową – wykazały korzystny wpływ na ryzyko zakażenia wirusem HIV, a korzyści te nie zostały potwierdzone w kolejnych badaniach.
Inne późne etapy biomedycznych prób zapobiegania zakażeniom HIV, w których nie udało się wykazać korzyści, badały stosowanie żeli mikrobobójczych z pochwy, przepony jako bariery szyjnej, profilaktykę przedawkowania z lekami przeciwretrowirusowymi i dwa rodzaje szczepionek przeciwko HIV. Czytaj dalej Wyzwania dla profilaktyki HIV – poszukiwanie skutecznych środków w przypadku braku szczepionki

Niedawne odrodzenie się świnki w Stanach Zjednoczonych cd

Dane pokrycia zostały zweryfikowane w latach 1997-2003 za pomocą kart szczepień dla nastolatków w wieku od 13 do 15 lat, według National Health Interview Survey (NHIS), 9,11, a dla 2006 roku przez dostawców, zgodnie z NIS.9 Panel B pokazuje miesięczne raporty przypadków świnki w latach 2000-2007. Dane pochodzą z Krajowego Systemu Nadzoru Chorób Notowanych za okres od stycznia 2000 r. do czerwca 2007 r. Dane dotyczące okresu po odrodzeniu stanowią tymczasowe liczby przypadków otrzymanych do 30 czerwca 2007 r. Po wprowadzeniu szczepionki przeciw śwince w 1967 r. Czytaj dalej Niedawne odrodzenie się świnki w Stanach Zjednoczonych cd

Sen innych i transformacja badań snu ad

Jednak sny pozostały prywatne. Rozpoznanie obturacyjnego bezdechu sennego i odrodzenie zainteresowania bezsennością spowodowało eksplozję laboratoriów snu. W wyniku oprzyrządowania sen przebudowano na potencjalnie lukratywny obszar badań naukowych. Sen nie jest już subiektywnym, prywatnym doświadczeniem, lecz obiektem laboratoryjnym monitorowanym przez maszyny i technologów. Śpiące ciało zostało prawie całkowicie udomowione przez naukę biomedyczną. Czytaj dalej Sen innych i transformacja badań snu ad

Physic Workforce Crisis Zła diagnoza, zła recepta cd

Zaproponowalibyśmy trzy zalecenia: nie należy usuwać limitu Medicare na finansowanie kształcenia medycznego absolwentów; znaleźć najlepszy sposób realokacji obecnego finansowania edukacji medycznej w kierunku programów (takich jak rezydencje podstawowe i stypendia opiekuńcze geriatryczne i paliatywne), które mogłyby doprowadzić do lepszej koordynacji opieki i leczenia chorób przewlekłych; oraz przyspieszenie wysiłków na rzecz zreformowania systemów płatności, tak aby sprzyjały integracji, koordynacji i wydajnej opiece. Lekarze mają finansowy udział w tej debacie. Nacisk na ograniczenie kosztów rośnie. Wzrost siły roboczej lekarzy utrudni utrzymanie dochodów poszczególnych lekarzy. Biorąc pod uwagę różnice w dochodach między specjalnościami proceduralnymi i kognitywnymi a wysokimi kosztami procedur, nieproporcjonalny wzrost wyspecjalizowanej siły roboczej zaostrzy presję na dochody. Czytaj dalej Physic Workforce Crisis Zła diagnoza, zła recepta cd