usta i drugi otwór nosowy

usta i drugi otwór nosowy TYTUL Dawniej szeroko rozpowszechniona u łoża chorych metoda ta jest obecnie rzadko stosowana, a to ze względu na dużą rozpiętość poziomów fizjologicznych u różnych osób oraz na łatwość uzyskania mylnych wyników, zależnie od sposobu oddychania badanego. Ciśnienie bada się za pomocą osobnych przyrządów, zwanych pneumatome trami. Przyrząd składa się z otwartej na obu końcach szklanej rurki manometrycznej o kształcie U, umocowanej pionowo na desce z podstawką. Każde kolanko rurki ma mniej więcej 240 mm wysokości i 8-9 mm średnicy. Jedno kolanko jest w górnej części gruszkowato rozszerzone, natomiast drugie zagięte poziomo. W rozszerzonej części umieszcza się gazę dla zabezpieczenia rtęci znajdującej się w rurce od zanieczyszczeń. Zagięcie łączy się za pomocą długiego węża gumowego z ustnikiem rogowym albo z prztyczkiem nosowym, z maską ustną lub ustno-nosową. Po obu stronach rurki manometrycznej znajduje się skala z dokładnymi podziałkami w milimetrach i z punktem zerowym na poziomie połowy wysokości manometru. Manometr ustawia się tak na podstawce, by rtęć VI rurce wypełniała ją dokładnie do podziałki zero dla oznaczenia wartości pneumatometrycznych jest obojętne, czy się używa ustnika, czy prztyczka nosowego, czy też maski. Ważną natomiast jest rzeczą, by ustnik, maska lub prztyczek ściśle przylegały do ust albo obejmowały usta i nos. W czasie oddychania przez ustnik otwory nosowe muszą być zaciśnięte, przy użyciu zaś prztyczka nosowego należy dokładnie zamknąć usta i drugi otwór nosowy. W akcie oddechowym nie powinny brać udziału mięśnie twa rzy. [patrz też: janecki twitter, tortex olsztyn, cumulus24 ]

Powiązane tematy z artykułem: cumulus24 janecki twitter tortex olsztyn