Wpływ HIV Przeciwciało VRC01 na odbicie wirusa po przerwaniu leczenia ad 9

Podobne wzory zaobserwowano w miejscu wiążącym VRC01 u uczestników badania A5340 (ryc. S10 w dodatkowym dodatku). Wybór dla odpornych na VRC01 wirusów odskakujących
Rola oporności na VRC01 przy wirusowym odbiciu w obecności wysokich stężeń VRC01 w badaniu A5340 została oceniona przez klonowanie wybranych genów env z 46 quasi-gatunków i linii zebranych w okresach przed-ART i okresach ponownego odbicia badania (mediana, 3). geny env pre-ART i 3 odbicia na uczestnika). Te geny env zostały sklonowane, wyrażone jako pseudowirusy i przetestowane pod kątem wrażliwości na neutralizację za pomocą VRC01. Warto zauważyć, że prawie wszyscy uczestnicy, którzy wcześnie odbierali wirusa z wysokim stężeniem VRC01 w osoczu, mieli odbijanie się pseudowirusów Env z mianami neutralizacji IC50 wyższymi niż .g na mililitr (mediana, 4,1 .g na mililitr, zakres, 1,9 do> 50,0), nadając to, co jest ogólnie Postrzegana jako przynajmniej umiarkowana oporność na VRC01.5,31,32 Tylko uczestnicy A02 i A07, którzy mieli odbicia w 8 i 11 tygodniu odpowiednio po przerwaniu leczenia analitycznego, mieli wirusy powrotne z mianami neutralizacji IC50 poniżej .g na mililitr (fig. 3E).
Podobnie, wszyscy uczestnicy, którzy mieli wczesne odbicie wirusa, mieli wcześniej odpornego wirusa jako dominującą lub niewielką populację wirusa przed ART, jak pokazano w drzewach filogenetycznych czterech uczestników na Rysunku 3A do 3D. Występowanie wcześniej istniejącej oporności przewidywało wzór odbicia. U uczestników z wirusem opornym na VRC01 w wielu wariantach sprzed ART (np. Uczestnicy A05, A06 i A09) (Figura 3 i Fig. S8 w Dodatku Uzupełniającym), po terapii VRC01 nastąpiło szybkie, poliklonalne odbijanie z wysoką odpornością wirus. W przypadku uczestników, u których występował zakres wrażliwości neutralizujących w wirusie wyjściowym (np. Uczestnicy A03 i A04 [Figura 3] oraz Uczestnik A12 [Fig. S8 w Dodatku Dodatkowym]), terapia VRC01 doprowadziła do monoklonalnego lub podzielonego na przedziały odbicia po zmiennej czas trwania supresji (zakres, od 2 do 6 tygodni). Na koniec, uczestnicy A02 i A07, którzy mieli wysoce wrażliwy wirus w swoich testowanych populacjach przed ART, mieli supresję utrzymywaną odpowiednio przez 7 i 10 tygodni, i mieli odbicia ze stosunkowo wrażliwym wirusem monoklonalnym lub oligoklonalnym.
Niezależnie od czasu na odbicie, opór na VRC01 wzrósł prawie powszechnie u uczestników badania A5340 podczas leczenia za pomocą VRC01. W analizie eksploracyjnej porównano pseudowirusy Env pseudowirusa przed ART i odbicia u ośmiu uczestników, u których dostępne były obie próbki. Ta analiza wykazała znacząco zwiększoną oporność na VRC01 przy ponownym wiązaniu przez IC50 (średni wzrost o czynnik 3,44, P = 0,006 przez dwustronny model losowy) i IC80 (średni wzrost o współczynnik 3,79, P = 0,004 dla dwóch jednostronny model losowy) (rys. 3E i 3F oraz rys. S13 w dodatkowym dodatku).
Zdolność neutralizacji VRC01 i innych bNAbs przeciwko autologicznym HIV przed i po infuzjach przeciwciał
Figura 4. Figura 4. Charakterystyka autologicznego, kompetentnego pod względem replikacji HIV izoluje przed i po wlewie VRC01 i zaprzestaniu ART w teście NIH.Panel A pokazuje neutralizację autologicznych wirusowych izolatów przez VRC01 i inne przeciwciała monoklonalne
[hasła pokrewne: patimaks, rolmasz łódź, hemohromatoza ]

Powiązane tematy z artykułem: hemohromatoza patimaks rolmasz łódź