Wplyw wyciecia tarczycy na uklad nerwowy

Wpływ wycięcia tarczycy na układ nerwowy Ponieważ niedoczynność tarczycy wywołuje zaburzenia podobne do zjawisk wywołanych przez nerw błędny, a nadczynność tarczycy zaburzenia podobne do zjawisk wywołanych przez nerw współczulny, istnieje pogląd, że tarczyca uczula stale układ współczulny i czynność wyższego układu nerwowego. Dołącza się do tego synergizm tarczycy i nadnerczy, które wytwarzają adrenalinę i synergizm ten przez układ wegetatywny wpływa na wszystkie czynności ustroju nie wyłączając kory mózgowej. Dlatego też niektórzy autorzy łączą stany emocjonalne z czynnością tarczycy i nadnerczy, gdyż tyroksyna uczula układ nerwu współczulnego, adrenalina zaś działa jak układ współczulny. Wiemy jednak, że wszelkie zjawiska wyższej czynności mózgu są w zasadzie wynikiem procesów asymilacji i dysymilacji. Jeżeli w niedoczynności tarczycy osłabia się przemiana materii, to osłabienie dotyczy także chemizmu wszystkich odcinków układu nerwowego i jest spowodowane brakiem wpływu hormonu tarczycy. Zwolnienie przemiany materii jest więc podstawą zmniejszenia pobudliwości i w związku z tym zwolnienia reakcji komórek zwojowych. Dlatego też idiotyzm i obrzęk śluzowaty są zjawiskami patogenetycznymi tego samego rodzaju, to jest braku hormonalnych wpływów tarczycy, warunkujących prawidłową przemianę materii wszystkich elementów tkankowych ustroju nie wyłączając tkanki łącznej i układu nerwowego ośrodkowego. W niedołęstwie umysłowym, powstałym z powodu braku hormonu tarczycy, dołączają się jeszcze zmiany zwyrodnieniowe mózgu, spowodowane zaburzeniami przemiany jodowej. Objawy mózgowe czynnościowe, związane z brakiem hormonu tarczycy, można przez podawanie tyroksyny znacznie złagodzić, objawy powstałe natomiast z rozwijającego się zwyrodnienia elementów nerwowych mózgu nie poddają się żadnemu leczeniu. [przypisy: bronchografia, cumulus24, gabciuch ]

Powiązane tematy z artykułem: bronchografia cumulus24 gabciuch