Wyzwania dla profilaktyki HIV – poszukiwanie skutecznych środków w przypadku braku szczepionki ad

Ponieważ każdy udany produkt wprowadzony do społeczności najprawdopodobniej byłby wykorzystywany przez kobiety po zajściu w ciążę, praktyka ta stwarza kliniczny i etyczny dylemat. W badaniach nad zapobieganiem HIV również nie ma wiarygodnych, zastępczych punktów końcowych w przypadku zakażenia HIV lub aktywności produktu, dlatego też należy stosować infekcję HIV jako punkt końcowy. Tak więc prób efektywności nie można poprzedzić mniejszymi badaniami wykorzystującymi zastępcze punkty końcowe, aby wykazać dowód koncepcji i skuteczność w idealnych warunkach. W rezultacie takie badania muszą być duże, a czasem długotrwałe, co czyni je kosztownymi i stanowiącymi wyzwanie.
Przewidywane liczby nowych zakażeń wirusem HIV, zanim szczepionka stanie się dostępna, przy założeniu 2,5% rocznego spadku liczby zakażeń w 2007 r. Szacunki dotyczące liczby nowych zakażeń w 2007 r. Pochodzą ze wspólnego programu Narodów Zjednoczonych dotyczącego HIV-AIDS.
Wspólny program Narodów Zjednoczonych ds. HIV-AIDS (UNAIDS) szacuje, że 2,5 mln osób (zakres od 1,8 mln do 4,1 mln) zostało zarażonych wirusem HIV w 2007 r.2 Wykres pokazuje łączną liczbę osób, które zostaną zarażone w ciągu następnych dwóch dekad, jeśli: w nadchodzących latach odnotowano 2,5% roczny spadek zachorowalności (spadek oparty w przybliżeniu na szacunkach UNAIDS w latach 1998-2007). Te szacunki sugerują, że w ciągu 15 do 20 lat może zaistnieć potrzeba opracowania i oceny wysoce skutecznej szczepionki, a świat może stanąć w obliczu 20 milionów do 60 milionów nowych zakażeń wirusem HIV. Takie projekcje podkreślają pilną potrzebę znalezienia skutecznego podejścia niezwiązanego z zapobieganiem. Ponieważ wszelkie tego rodzaju postępy będą prawdopodobnie skromne pod względem wielkości lub ograniczone do określonych subpopulacji i ustawień, ważne jest, aby nauczyć się optymalizować wykorzystanie wielu, częściowo skutecznych interwencji biomedycznych i behawioralnych w otoczeniu i populacjach, w których są najbardziej skuteczne.
Oprócz kontynuowania poszukiwania szczepionek, naukowcy i sponsorzy mogą podjąć pewne kroki, aby przyspieszyć postępy w zapobieganiu HIV w nadchodzącej dekadzie.1 Po pierwsze, społeczność badawcza powinna zintensyfikować swoje inwestycje w rozwój bezpiecznych, łatwych w użyciu interwencji biomedycznych. Po drugie, należy udoskonalić badania przedkliniczne i wczesne testy kliniczne oraz ustalanie priorytetów produktów do testów na późniejszym etapie w celu jak najefektywniejszego wykorzystania zasobów badawczych i zminimalizowania testowania na dużą skalę niebezpiecznych lub nieskutecznych produktów. Ponieważ posiadanie wiarygodnego zastępczego punktu końcowego może znacznie przyspieszyć ocenę produktu, badacze powinni nadać priorytet badaniom w kierunku identyfikacji takich surogatów. Ponadto przedmiotem badań powinny być także biomarkery przekrojowe, które można stosować w standardowych i mniej czułych testach w celu oszacowania częstości występowania wirusa HIV, które mogą być niezwykle cenne, ale jeszcze niewystarczająco niezawodne. Potrzebne są również lepsze metody dokładnej oceny przestrzegania zaleceń i podejmowania ryzyka oraz lepsze strategie na rzecz poprawy przestrzegania zaleceń.
Należy przezwyciężyć kilka problemów, które nękają późne stadium walki z HIV. Przyszłe próby powinny obejmować odpowiednie planowanie w celu zapewnienia akceptacji społeczności i trwałości interwencji, powinny obejmować odpowiednie przygotowanie miejsc w celu zapewnienia odpowiednio wyszkolonego personelu i wystarczającej infrastruktury fizycznej oraz powinny obejmować wiarygodne oszacowanie wskaźników zakażenia HIV, ciąży, utraty do następnej w górę i nieprzestrzeganie w celu określenia odpowiedniej wielkości próby i czasu trwania badania
[hasła pokrewne: piascledine cena, hemohromatoza, rozpulchniona szyjka macicy ]

Powiązane tematy z artykułem: hemohromatoza piascledine cena rozpulchniona szyjka macicy