Wziernikowanie me wywoluje powiklan z

Wziernikowanie me wywołuje powikłań z wyjątkiem niekiedy odmy podskórnej TYTUL Wziernikowanie me wywołuje powikłań z wyjątkiem niekiedy odmy podskórnej. Do wziernikowania polecił Jacobaeus pleuroskop zbudowany na wzór wyprostowanego wziernika pęcherzowego Nitzego. Jest to wziernik metalowy o tępym końcu z bocznym otworem obserwacyjnym, zaopatrzony w lampkę elektryczną. Wziernikiem Jacobaeusa można obejrzeć całą jamę opłucną prócz niewielkiego obszaru leżącego w osi przyrządu. Ujemną jego stronę stanowi trudność określenia istotnej wielkości obrazu w dużej jamie opłucnej gdyż zależy ona od stopnia oddalenia badanego przedmiotu od otworu obserwacyjnego bliższe przedmioty znajdujące się w odległości 2-3 cm wydają się duże, a oddalone o 10 cm i więcej coraz mniejsze. Nadto wskutek widzenia peryskopowego obraz zrostu wskazuje dokładnie jego kierunek tylko wtedy, gdy zrost przebiega prostopadle do otworu obserwacyjnego. Natomiast, jeżeli otwór obserwacyjny leży skośnie do zrostu, to obraz zrostu zbacza w jedną lub w drugą stronę. Tej ujemnej strony nie mają pleuroskopy z otworem obserwacyjnym r ównoległym do długiej osi przyrządu. Za ich pomocą – najczęściej używa się pleuroskopu Kremera – uzyskuje się obraz zawsze dokładny, co do przebiegu zrostu, natomiast nie można za ich pomocą obejrzeć części jamy opłucnej leżących w sąsiedztwie miejsca wprowadzenia pleuroskopu. Zatem obydwa rodzaje pleuroskopu uzupełniają się wzajemnie, gdy chodzi o zbadanie całości jamy opłucnej wziernikowaniem. Przepalanie zrostów jest łatwiejsze przy używaniu pleuroskopu typu Kremera. Badanie za życiowe tkanki płucnej (Biopsja płuc) [więcej w: układ adrenergiczny, gimnazjum węgrzce wielkie, bronchografia ]

Powiązane tematy z artykułem: bronchografia gimnazjum węgrzce wielkie układ adrenergiczny